Dictionaries | References

पुठ्ठ्याला शेण चोपडून मला कोठीचा बैल म्हणा

नुकसान सोसून महत्त्वास चढण्याचा प्रयत्न करणें
पदरचें खर्चून मोठेपणा मिळविण्याचा प्रयत्न करणें
मोठेपणा मिळविण्याकरितां कमीपणाचें वाटेल तें करण्यास तयार होणें.

Related Words

पुठ्ठ्याला शेण चोपडून मला कोठीचा बैल म्हणा   नाथीचा बैल   आपण शेण खावुनु दुसर्‍या तोंडाक हातु पुसतो   मला कोण वानवे, माझी मीच वानवे   कापूस खाल्‍लो चोटान, बैल खाल्‍ले बैलान   उटा तो बैल घोणी घॅता   अवकाश - अवकाश नाहीं मला, निमित्त हें सांगण्याला   सांगोसाचा बैल किवणानें मेला   बैल शेणल्या कानाकडेन घांटी वाजतात   बैल नेला बाजारीं, तेणें हातावर दिल्या तुरी   बैल खोके रस्सी लाये   शेण थापणार   बाप मरेगे जब (और) बैल बाटेंगे   बरगासाठीं खादलें शेण । मिळतां अन्न न संडी ॥   लष्कर सैल, इन्फंट्री बैल आणि पोलीस करील तें होईल   मला न तुला, घाल कुत्र्याला   लाडका लेक म्हणतो, मला शेजार्‍याच्या घरावर हूळा भाजूं द्या   अग अग म्हशी, मला कां (कोठें) नेशी   आज मला, तर उद्या तुला   पायलीभर वरी घ्या आणि पाटलीण म्हणा   पतिव्रता मला म्हणा, हजारांत एक उणा   मला झंवा पण पाटलीण म्हणा (पाटिलबाबा)   नाथाचा बैल   माझें घ्या आणि मला पंचांत-पांचांत न्या   अहो बाई मला न्हाऊ घाला आणि माझ्या विहिणीला चोथाळून काढा   शेजारीण-शेजारणी बाई तुला न् मला शिंदळ म्हणतात   मला   तूं आलीस नटत, पण मला नाहीं बरें वाटत   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   रांडबिंड म्हणा पण पोटभर वाढा   कुंकू पुसून शेण लावणें   हलामला-हला मला दिवस भला, धनी मेला तर बोडा गेला   बैल गेला, झोपा-झांपा केला   मला नाहीं अब्रु, कशाला घाबरु   खोबर्‍याचो बैल चालता बरो   तुझा मंत्र नोहे बरा, माझा बैल चुके मोर्‍हा   मला नाहीं, तुला साजेना   राव राबताहेत, बैल कापताहेत   तेल्‍याचा मेला बैल, आणि परटीण जाते सती   तेल्‍याचो बैल मेलो, बोंब मार बामणा   करी मला, होई तुला   आई आई बाबा आले, आले तुला खेळवायला अन् मला लोळवायला   अंगावेगळा घाय तुला लागें, मला काय?   मनीं नसे-नाहीं भाव, देवा मला पाव   बैल आंत बाहेर घालणें   गाढवापुढे वाचली इसापनीति, ते म्‍हणतें मला पाय किती?   राखण न करणारा कुत्रा, निकामी बैल व भारभूत झालेला मनुष्य हे नेहमीं कुटुंबाचे शत्रु आहेत   गाढव मारतो लाथा, बैल मारतो शिंग   जाऊबाई! जाऊबाई! मला मूळ आलें, जा पूस नणंदेला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP