Dictionaries | References

पुताक आयली सोयरीक, वापसूक जालि होरडीक

(गो.) मुलाला मुलगी सांगून आली आणि बापाला मोठें थोरपण वाटलें. सून येणार ही कल्पना आईइतकी नसली तरी बापालासुद्धां थोडीशी हर्षप्रद होतेच.

Related Words

कान (कान्न) दोळ्यां सोयरीक   नवीजुनी सोयरीक   पुताक आयली सोयरीक, वापसूक जालि होरडीक   सुणें मांजराची सोयरीक, दिवसभर लडायके   आयली दिवाळी, आनी परबो आकारी   सोयरीक   कोळश्यांक दर आयली म्‍हुण घर जळचें?   आहारक आनी व्यवहाराक सोयरीक ना   बापायचें जोतें पुताक जावक लागलें की बापायचो अवतार सोपलो   भोग-मोग आसा थैं रुसवो, सोयरीक नाथे वसवो   आयली वाय, गेलि काय, ताजें गोडवें तुका काय?   सोश्यांक आयली खरस, सुण्यांक जालें मुतूंक   नाल्ला दर आयली म्हणु बुकल्यांचेर घोणि व्हांवच्यो?   वरलीं जड, सोयरीक गोड   पितळि भायर पळ्‌ळी, पुंगी बंद जालि   बापयालिं व्यसनां पुताक, बियेची कीडि झाडाक   रीण बुडलें न मागतां, सोयरीक गेली न पुसतां   मागतां रीण, चलय‍तां सोयरीक   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP