Dictionaries | References

पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी

अगदीम साधें अन्न मिळालें तरी चालेले पण तें स्वतंत्रतेनें मिळावें, दुसर्‍याची सेवा करुन मिळविण्याचा प्रसंग येऊं नये.

Related Words

गांठचे खाऊन शेटची चाकरी करणें   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   पीठ वेळ काढतें, भात नेऊन पोंचवितो, भाकरी नेऊन परत आणते   दुसर्‍याची कढीं, धांबधांवून वाढी   जखमेवर मीठ घालणें-चोळणें   जशी चाकरी, तशी भाकरी   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   बाजारच्या भाकरी भाजणें   भाकरीची चाकरी   चाकरीखेरीज भाकरी नाहीं   गांवचा दिवाळखोर, पण परगांवचा सावकार   शहाण्याचे खावे जोडे पण मूर्खाचे खाऊं नये पेढे   माणसाचा येवा बरा पण जावा खोटा   सांगतां येतें पण करवत नाहीं   दूध देखलें पण बडगा देखला नाहीं   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   आमा लग्नाक मीठ वळ्ळोलो   गुलाबाला वास, पण कांटे शरीरास   पोटचें द्यावें पण पाठचें देऊं नये   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   मन पादशाही पण दैव गांडू   मीठ मोहर्‍या ओवाळणें   नको क्षमा कृतघ्नाची, करील हानि सत्त्वाची   येरे माझ्या मागल्या, कण्या (कढी) भाकरी चांगल्या   मस्तकावर कोड असलेलें चालेल पण मोडबनिया नको   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   घरच्या देवास नैवेद्य नको   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   हमाली चाकरी   लष्करच्या भाकरी कोण भाजील   सारीं सोंगे येतात पण पैशाचें सोंग येत नाहीं   घरावर नाहीं कौल पण पगडीचा कोण डौल   मला झंवा पण पाटलीण म्हणा (पाटिलबाबा)   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   सर्व भेटावें पण लंगोटीयार भेटूं नये   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   जे माणस एकलो पण सांचो हशे, तेना पक्षमा परमेश्र्वर छेज   एकाच हाताचीं बोटें, पण सारीं सारखीं नसतात   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   कांही नसो पण दादला पाटील असो   सोनें उत्तम पण कान खातें   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP