Dictionaries | References

पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!

चिकणमामांच्या औदार्याची बढाई. ‘अडक्याचें तेल आणले०’ अडका पहा.

Related Words

पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   दुष्टास देव धारजिणा   पाणी छाटणें-कापणें   पाण्यांतला मासा पाणी प्याल्या शिवाय कसा राहील   (वर) नंबर मारणें   उचलून पाणी   पाणी मारणें   पाणी फिरणें-बोळा फिरणें   पाणी हालवून कोठे लोणी निघतें   दाष्टयास देव धार्जिणा   डोळ्यांस पाणी लावणें   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   स्वहित-स्वहितावर पाणी सोडणें   लागली लहर, केला कहर   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   माझेंच नाक वर   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   खोगीर वर लादणें-चढविणें-ठेवणें   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   तळाशी पोहोचल्‍याशिवाय वर बुडबुडे येत नाहीत   पाणी जाळणें   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   प्रपंच केला वेगळा वेगळा, तोच सगळ्याला भोवला   सारासार-सारासार विचार केला, प्राणी आला जन्माला   संसार केला एकटीनें, वाहून नेला फुकटीनें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   (वर) पुष्पांजलि करणें-देणें   गणपति (गणेश) गेलो पाणया, झ्याट (वाट) धर वाणया   सावध-सावधपणें यत्न करावा, देव तेथेंचि जाणावा   देव घालणे - पडणें   एथर्यंत-पावेतों-वर-वरी   खारें पाणी आडांत, गोड कोठून पोहर्‍यांत   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   धर्म XVII.   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   शिंदळचार-चाळे-देव   देव होतां पाठमोरा।नसतीं विघ्नेंयेतीं घरा।   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   एका देवा केशवा, दूसरा देव नसावा   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   जेथे अधिक ज्ञान तेथें धर्म कमी   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   बुडांत नाहीं तर वर कोठून येणार?   अकरा देव आणि उतावळीची पूजा   अनुगत धर्म   अरमर-मार   अळवावरचे पाणी   अळवावरचें पाणी   आधीं पानगा केला, मग रोडगा केला   आरमर-मार   आळशाला ऊन पाणी   ईश्र्वराच्या करणी आणि नारळांत पाणी   ईश्र्वराची करणी, नारळांत पाणी   उचलून पाणी   उपड्या घागरीवर पाणी   उशीर लावूं नये कधीं, धर्म करावा आधीं   (एखादें काम) लागाला येणें-लागीं लावणें-लागा वर येणें-मिळणें-जुळणें   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   कुठपर्यंत पावेतों-वर   कर्म म्‍हणजे धर्म   करायला गेली पर, तवई आली वर   काकडीची चोरी, बुक्याचा मार   काख - काखा वर करणें   काळजाचें पाणी होणें   कासोट्याचें पाणी घेणें   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   खंवट खोबरें, जिगट (चिकट) गूळ   खिळ्यासाठीं नाल गेला, नालासाठी घोडा गेला, घोड्यासाठी स्‍वार गेला, एवढा अनर्थ खिळ्याने केला   गूळ   घे घोडा पी पाणी   घरच्या भाकरी घर, दोन पैसे वर   घरचा माळी अन्‌ सहामासी पाणी घाली   घराला दार आणि कुतर्‍याला मार   घोडा चोराने नेला, मग तबेला बंद केला   (जखमेचें) पाणी घेणें   जेथें जावें तेथें पाऊलभर पाणी   जेथपर्यंत-पावेतों-वर   जेथें भाव, तेथें देव   जन्मठेप काळें पाणी   ज्‍यापुढें धुपाटणें नाहीं, तो देव नाहीं   जेवावयास पंचामृत, आंचवावयास खारें पाणी   जेवावयास पंचामृत आंचवावयास मुतवणी खारें पाणी   जसा भाव, तसा देव   जाणता वर   जिथपर्यंत-पावेतों-वर   डोळ्यांचे पाणी आणि कर्जाची बोळवणी   डोळ्यांस टिपें-पाणी देणें   तेथपर्यंत-पावतों-वर   ताकाचे पाणी   तांबडें पाणी   दगडाला शेंदूर फासून देव करणें   दयेसारखा धर्म नाहीं   दया तेथे देव   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP