Dictionaries | References

पैची म्हातारी दोन पैंचीं-टक्क्याचीं कांकणें

वरप्रमाणेंच.

Related Words

उभे दोन प्रहर   म्हातारी नास्तना काणिना   दोन बायकांचा दादला आणि सुख नाही जिवाला   साधूसे साधू मिले तो होय दोन दोन बाता   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   दोन बायलांये घोव मधी हुमकलता   स्वर्ग दोन बोटें उरणें   दोन तोबे खाऊंगा और एक मेंढी लेउंगा   सांगतल्याक एक तोंड, आयकतल्याक दोन कान   एवढा झाला गर्व कीं, दोन बोटें स्वर्ग   (दोन) पाटया टाकणें   एका दगडानें दोन पक्षी पाडणें   दोन व्हडयाचेर पाय दवरप   कर्माची वरात व म्‍हातारी घरांत   एका लुगड्यानें म्हातारी होत नाहीं   म्हातारी निबर, कवटाळी जबर   दोन होडयार पाय दोवोल्ल्यार मधीच पेंचता   (एखाद्यांत आणि) स्वर्गात दोन बोटें अंतर उरणें   दोन दिवस सासूचे, दोन दिवस सुनेचे   म्हातारी   चांगले करण्याला दोन पिढ्या, आणि वाईट करण्याला तीन पिढ्या   दोन मांजरांचा खवा, वानर न्यायाधिशानें खुशाल खावा   अभाळ डोक्याला लागणें - दोन बोटें उरणें - ठसठसा लागणें - ठेंगणें दिसणें - ठेंगणें होणें - टेंकणें   म्हातारी-घरच्या म्हातारी भोंवतीं जहालपणा करणें   माकड गेलें लुटी आणि आणल्या दोन मुठी   खाऊन पिऊन दोन पैसे बाळगून असणें   दोन पैच्या भाजीस तीन पैचा हेल   पाण्यांत काठी मारली तर कां दोन जागा होईल? पाण्यांत काठी मारली तर दोन होत नाहींत   अंधळो दोन डोळे मागना - अंधळो मागता एक डोळो देव दिता दोन डोळे   पै-पैची काळजी घेतली म्हणजे रुपयांकडे पहावयाला नको   पैची जखम त्याला पंधरा आण्याची मलम पट्टी   म्हातारी लुक्कड, कामाला फक्कड   बायको माझी गुळाची भेली, म्हातारी मेली तर पीडा गेली   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   रुंड-एक घाव आणि दोन रुंडें (तुकडे)   हातांत असलेल्या एक पक्षाची किंमत झुडपांत असलेल्या दोन पक्षांपेक्षां जास्त आहे   दोन लढेंगे, इसमें एक पडेंगे   लोकाचे दोन पैसे देणें, फेड करूं कशानें   दोन वेळा काम केलें सहज होतें चांगलें   दोन आण्याची चट्टीपट्टी, बारा आण्याची मलमपट्टी   दोन आण्याची कोंबडी नि आठ आण्याची फळणावळ   एका दोन चांगले   एक पैशाचे तेल, दोन पैशाचा हेल   उदकार माल्ल्य़ार दोन जातात व्हव?   एक घाव कीं दोन तुकडे   काडी मोडून दोन तुकडे   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   एक भय दोन जागा असतें   वाहत्या घोडयावर दोन गोणी जास्त   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP