Dictionaries | References

पैसे कांहीं झाडाला लागत नाहींत

पैसे मिळविण्यास श्रम पडतात
ते आयते कांहीं झाडावर उगवत नाहींत कीं लागेल तेव्हां तोडून घ्यावेत.

Related Words

पैसे कांहीं झाडाला लागत नाहींत   दांत आहेत तर चणे नाहींत आणि चणे आहेत तर दांत नाहींत   मूर्ख कांहीं सुचवितो, सुज्ञा उपयोग होतो   मातीचे कुल्ले लावल्यानें लागत नाहींत   नोकर काम करतो आणि धनी पैसे वांचवितो   राजाला आला चांदकोत, बटकी कांहीं सुटेना   देणें आणि दुखणें हीं कोणासहि आवडत नाहींत (चुकत नाहींत)   वाघाचे वाडे वसत नाहींत   मीं पैसे मागितले, त्यानें कान झाडले   अंगाविना डंखा लागत नाहीं   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   झाडाला कान्ह(न)वले आणि आडांत गुळवणी   भांबावणें-भांबावलें भूत झाडाला म्हणतें उदव उदव   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   लोकाचे दोन पैसे देणें, फेड करूं कशानें   पैसे काढणें   खाऊन पिऊन दोन पैसे बाळगून असणें   अंगावरचे केंस मोजवत नाहींत   कांहीं बोलों नये ऐसें   खर्‍याला कांहीं भय नाहीं   एका हाताची बोटें पण सारखीं नाहींत   कांहीं आपाचें बळ, कांहीं बापाचें बळ   कासवाच्या पिलाला पोहायला शिकवावें लागत नाहीं   बोरीला बोरें येण्यास उशीर लागत नाहीं   हातचे कांकणास आरसा कशास?-आरसा लागत नाहीं   मोठया झाडाला वारा लागतो   नख लागत नाहीं तेथें कुर्‍हाड लावणें   फळाच्या झाडाला सर्वजण धोंडे मारतात   जी कहीं लागत नही, जब दिल कही लग जाय   सहज गेलें वाडग्यांतः चार पैसे गाडग्यांत   कडवे झाडाला बहु बाज, आणि म्‍हातार्‍या माणसाला फार खाज   पाण्यांत काठी मारली तर कां दोन जागा होईल? पाण्यांत काठी मारली तर दोन होत नाहींत   कशांत कांहीं नाहीं, बुधवारचें लग्‍न   सुईणीपुढें चेष्टा चालावयाच्या नाहींत   कांहीं न होतेला-नव्हतेला   शेटें जाळून कोळसे होत नाहींत   नायकिणे३ए-कसबिणींच्या कांहीं खाणी नसतात   कांहीं न होतेला   दुःखास उपाय कांहीं, शांतीशिवाय नाहीं   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   हंसती बायको रडता पुरुष कामाचीं नाहींत   धैर्य आणि थोरपण, हीं नाहींत भिन्न   मथुरेचा पेढा कांहीं निराळा   जिवाची केली लाही, त्‍याचें तुला कांहीं नाहीं   ती गेली पण ते गेले नाहींत   काम कांहीं सरेना, फुरसत कांही मिळेना   सोंवळें ओवळें आणि माया हीं सांगून येत नाहींत   आशा मेल्यावरी, कांहीं न राहे माघारी   कांहीं मेळवी, मग जेवी   अंगाविना डंखा लागत नाहीं   अंधळ्याला माशी लागत नाहीं   अवघे जोडे सर्वांपायीं सारखे बसत नाहींत   एका म्यानांत दोन सुर्‍या राहात नाहींत   औषध नाहीं, मृत्‍यूस कांहीं   कवड्या रेवड्या करून (पैसे) घेणें   क्षुधित-क्षुधितास अभक्ष कांहीं नाहीं   कासवाच्या पिलाला पोहायला शिकवावें लागत नाहीं   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   खाल्‍ले अन्न अंगी लागत नाहीं   चाराहि धारा कोणाच्या तोंडांत पडत नाहींत   चिखलाच्या टिरी चिकटत नाहींत   देणें आणि दुखणें कोणालाहि आवडत नाहींत   दर न्हाणाला नवें मखर लागत नाहीं   दलालाच्या अंगावर घोडे पडत नाहींत   नेसायला आरसे, पुरायला पैसे   नासलीं मिरीं जोंधळ्याला हार जात नाहींत   पैशाचे कांहीं झाड नाहीं लागत   फिरत्या भोंवर्‍याचे वेढे मोजतां येत नाहींत   बोटानें मुलें होत नाहींत, शेटानें आंबे पडत नाहींत   बोरीला बोरें येण्यास उशीर लागत नाहीं   बोलक्याचीं गांजरें विकतील पण न बोलक्याचीं केळीं विकावयाचीं नाहींत   बोलक्याचीं बोंडें विकलीं जातात पण निबोल्याचें गहूं विकले जात नाहींत   बोलत्याचे कुळीथ विकतात पण न बोलत्याचे गहूं विकत नाहींत   मंत्रानें मुलें होत नाहींत   मरण आणि धारण हीं कोणाच्या हातांत नाहींत   मुलास लाड खाण्याचे, विद्येचे नाहींत   मांजरीचे दांत तिच्या पिलांस खात नाहींत   मातीचे कुल्ले लावल्यानें लागत नाहींत   माशाचे पोराला-पिलाला पोहायाला शिकवायाला नको-लागत नाहीं   मिरीं नासलीं तरी जोंधळ्याच्या भावानें जात नाहींत-विकत नाहींत   वाघाचे वाडे वसत नाहींत   विजार शिवेल त्याला लघवीस वाट ठेवण्यास सांगावी लागत नाहीं   सर्वच पदार्थ पांढरे नाहींत   स्वतःचे दोष स्वतःला दिसत नाहींत   हत्तीला हमालाची जरुर लागत नाहीं   हंसती बायको रडता पुरुष कामाचीं नाहींत   हंसायला आहेत, पोसायला नाहींत   हातांतल्या आंगठ्या गेल्या तरी बोटें कायमच आहेत कीं नाहींत   हानि-हानि, लाभ, मृत्यु, हीं सांगून येत नाहींत   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP