Dictionaries | References

पोटभर जेवला अन्‌ देवाला विसरला

एकदां पोट भरलें म्हणजे मग देवाची आठवण कशाला होते? ज्याचें यथस्थित चाललेलें असतें तो परमेश्वराची कधीं पर्वा करीत नाहीं.

Related Words

अन्   देवाला भट आणि मुलाला पंताजी-मास्तर   पोटांत नाहीं वाढ अन्‌ जीव करतो लाड   पोटभर जेवला अन्‌ देवाला विसरला   चांभाराच्या देवाला खेटरांची पूजा   नरशा जेवला घरीं, अन्‌ परशाची शिदोरी   भाजींत ढोकळा, अन् पांडया मोकळा   होळी नि शिमगा चैत्र अन् पाडवा   हेंकोंडा-हेंकोंडा कुनबी दुनला रांघे अन् त्याची बायको तीनदां रांघे   उंच रडे शिंप्यापाशीं अन् नीच रडे शिंक्यापाशीं   जो देवाला विसरला, तो पारखा झाला   अभिमान देवाला साजे, मनुष्याचे फुकट गाजेवाजे   देवाला द्यावे कण, घ्यावे मग   धरायला डाहाळी अन्‌ बसायला सावली (नसणें)   विलासाचें पोतें, अन् सव्वाहात रितें   वाण्या देशील काय अन् प्राण्या खाशील काय   लाज घातली भिजत, अन् अक्कल घातली शिजत   रांडबिंड म्हणा पण पोटभर वाढा   पोटभर   दैव उपाशी राही आणि उद्योग पोटभर खाई   पोटभर जेवचें, भाणभर हागचें   कुत्र्याला मिळे सोन्याची साखळी, देवाला न मिळे फुलाची पाकळी   चांभाराच्या देवाला खेटराची पूजा   बाहेरच्या देवाला टिळे गोळे आणि घरच्या देवावर हगती कावळे   देवाला फूल, घराला मूल   (देवाला) भोग चढविणें-लावणें   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   शिवापूर-शिवापूरचा राया अन् आजूबाजूच्या आयाबाया   वासरुं होऊन प्यायला अन् गोर्‍हा होऊन उडायला उशीर नाहीं   घरांत भय घरकराचो अन्‌ रानांत भय वाघाचो   आपल्याखालीं जळत आहे अन् दुसर्‍याचें विझवण्यास पळत आहे   येतां जातां खाई अन् ताटीं बसल्या भूक नाहीं   घरचा माळी अन्‌ सहामासी पाणी घाली   आई आई बाबा आले, आले तुला खेळवायला अन् मला लोळवायला   शेत करतां हारकली अन् सारा देतां टराकली   खाजवयाला तुर्‍हाटी नाही अन्‌ कावळ्याला आवतण   बायको नाहीं पाहुणी अन् चरवी नाहीं ठेवणी   बाहेर चांदणें अन् घरांत अंधार   कुठलें कुठें अन्‌ उठें उठें भेटे   देवीच्या भोप्या नाचतो अन्‍ दाणे गोळा करतो   लई-लई वटवट, अन् खाई मटमट   सांदीचं काढायचं अन् सदरेला मांडायचं   राम तूं धणी, अन् शेजारीण पडली कणगीवाणी   सजणें-सजलेलं सोंग मागें राहूं द्या अन्‍ माझें रेडकूं म्होरं नाचूं द्या   भूषण बदबदी, अन् अंबाडा खदखदी   दुण्या कामीं दुप्पट राबे अन्‍ चवली तिथें पावली लागे   उंदराला मारायला गेलों अन् गणपतीला लागलें   भूषण-भूषण भारी अन् बटव्यांत गारी (वाजवून पाहिलें तर खळखळ सारी)   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   माळी तशा बागा अन् कोळी तसा धागा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP