Dictionaries | References

पोव सारयला म्हणु फिरंगिण जायना

(गो.) पावडर लावली म्हणून फिरंगीण होत नाहीं. गोरेपण हें मूळचेचं असावें लागतें. समर्थानीं म्हटलें आहे ‘स्वरुप सुंदर अभ्यासितां नये


Related Words

पोव सारयला म्हणु फिरंगिण जायना   पोव   खांदी मेळली म्‍होण झाड हुमटुंक जायना   एक निजेन (न्हिदेन) फाल्या जायना   न्हंयचें तोंड बांधु जाता पोण लोकांचे तोंड बांधु जायना   फाल्या-एका निजून फाल्या जायना   फाटीरि देवु बसला म्हणु गाढवाक गर्व   मेणा आंगाचें चरडुं धगालागीं वतां म्हणु भिस डायता   पोटांत गू आस म्हणु भाईर काण्णु दाकवूं नये   दोळे फुटले म्हणु हिशेब बुडलो?   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   आजानें वयिलो रुकु, म्हणु गळपासु घालुनु धेवंचो वे?   घरचो दिवो म्‍हणु उम्‍मा घेवचिवे   हैरुं-हैरुं धावता म्हणु गायंडळु धांवता   नाल्ला दर आयली म्हणु बुकल्यांचेर घोणि व्हांवच्यो?   अंकुश आस्स म्हणु हस्ति मोलायिली   फोपळ-फोपळ आसतना व्हांटीतुं घाल्ले म्हणु झाड जातचि जात्तवे?   देवान दिलें म्हणु भोगूंक समजुं नाका?   अमर वाचल्यारि पंडितु जायना   एका पांकान मोर जायना   लोखंड उज्याशिवाय मऊ जायना   मारापुढें राऊं जाता पोण तोंडापुढें राऊं जायना   आपुण जायना, सवत साहिना   पीठ खेल्या गोरी जायना, उडीद खेल्यारि काळी योजना   वायट-वायट वार्ता फट जायना   एकान दांड्यान मारले म्होन दुसर्‍यान गुंड्यान मारुंक जायना   मडवळाघरच्या लग्नाक वस्त्राची जायना भीक   मार्तल्या हात धरये, उलयतल्या तोंड धरुंक जायना   नज जायना, हागूं जाता   कणयो वेंचल्‍यो म्‍हण संसार जायना   आपुन जावन भाप मारुने घोणीच्या तांडांत दिवेक जायना   मायीक सूनपणा उगडास जायना   तुकामाका पडाना, तुझे बगर जायना   सुण्याची शेंपडी नळयें घाली म्होण्ण नीट जायना   सगळा लाडू एका घासानें गिळूं जायना   सर्त-सर्तीनें जाता जें अर्थान जायना   फायीं-फायीं मोर्तोलो म्होणु आजी फोंडातु पडप आस्सवे? फाल्यां मरतलो म्हणु आज फोंडांत पडप आसे व्हय?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP