Dictionaries | References

प्रसवली माता, मळमूत्रीं पुत्र, आला गोत्रीं भाग्यवान्‌

माता जेव्हां मुलास जन्म देत तेव्हां तो मलमूत्रमय स्थितींत असतो पण तोच पुढें कर्तबगार निघाला म्हणजे सर्व कुळाला भाग्याचे दिवस आणतो.

Related Words

आला   माता   प्रसवली माता, मळमूत्रीं पुत्र, आला गोत्रीं भाग्यवान्‌   प्रसवली माता, खाते पुत्राच्या लाथा   लांडगा आला रे लांडगा आला !   पुत्र व्हावा ऐसा गुंडा। ज्याचा तिन्ही लोकीं झेंडा॥   चांगल्‍या मनुष्‍यास पुत्र, होती वाईट विचित्र   आला भेटीला, धरला वेठीला   लांडगा आला भेटीला, कुत्रा गेला गांवाला   अंधळें म्हणते पाला पाला बहिरें म्हणतें शेताचा मालक आला   आला आरोप खर्‍यावर तरी तो नाही भिणार   कातबोळाला गेला आणि बारशाला आला   आला वारा गेला वारा, कोण कुणाचा सोयरा धायरा   गोत्रीं लागणें   आयुष्याचा क्षण फुकट गेला, उणेपणा आला कार्याला   दिवसांचोर आला, रात्रीं दरवडा पडला   कान उपटले तेव्हां ताळ्यावर आला   माय मेली बाळपणीं, स्त्री तरुणपणीं, पुत्र वृद्धपणीं विचित्र आहे करणी   आदिमाया-शक्ती-माता   बालकाचे बोल बोबडेः माता पिता आइकती कोडें   श्रीमंताचें जळूं नये घर, तरुणाची मरुं नये बायको व वृद्धाचा मरुं नये पुत्र   देव आला द्यायाला, तों पदर नाहीं घ्यायाला   पोरगा शुद्धीवर आला, मुसळाला अंकुर फुटला   पैसा आला पदरीं, नातें गोतें धांवतीं घरीं   वांकडा वासा आला कीं खळगाहि वांकडाच खणला पाहिजे   रिकामा गडी भागला आणि ज्याचें नाहीं काम केलें त्याला राग आला   अंगार्‍याला गेला दिवस करायला आला   ससा भानोशीं आला   हिस्सा-हिश्शाचा हिस्सा, हिंवर चिंचेचा भाचा आणि त्याला आला उल्हासा   काळ आला उफराटा, न करी कोणाशीं तंटा   सोनारानें कान टोचले तेव्हां शुद्धीवर आला   आला उंदरांचा मारा, घरांत मातीचा पसारा   धनी झाला जागा, चोर आला रागा   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   आला-ली-लें गेला-भला   प्रसंग आला तडातडी, तेथें करावी तातडी   राजाला आला चांदकोत, बटकी कांहीं सुटेना   वडास आलीं वडफळें, कावळयास आलें रुं-आला मुखरोग   आला बायकोचा भाऊ, याहो आपण एका ताटीं जेवूं   सारा मुलुख फिरला आणि रिकामा आला   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   देण्याला (द्यावया) नाहीं थार, आड आला शनिवार   जन्मा आला हेला, पाणी वाहतां (वाहतां) मेला   आधींच (बोंबलण्याचा) उल्हास, त्यांत (आला) फाल्गुनमास   हातीं आला, तो लाभ झाला   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   पाटलाला आला नजराणा, महार झाला दिवाणा   सूर्या पोटीं शनि आला सारा लोक भांबावला   बाप पाहुणा आला म्हणून रेडा का दोहायाचा   मामाचा वशिला, आला नाहीं कामाला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP