Dictionaries | References

"प" Words

  |  
पक्ष   पक्ष (संन्यासी)   पक्ष II.   पक्षकर   पक्षकार   पक्षगंत   पक्षघात   पक्षतिथि   पक्षपत्रें   पक्षपंधरवडा   पक्षप्रदोष   पक्षपात   पक्षपाती   पक्ष्यांत कावळा जनावरांत कोल्हा   पक्षवात   पक्षवान्   पक्षश्राद्ध   पेक्षां   पक्षाघात   पक्षांत   पक्षांत काऊ आणि माणसांत न्हाऊ   पक्षांत काऊ आणि माणसांत नाहू   पक्षाभास   पक्षारंभ   पक्षालिका   पक्षिणी   पक्षी   पक्षीं   पक्षी अंतरानें उडतात, मेंढया जथ्यानें चालतात   पक्षी प्राणी   पक्षी पायानें शिरकताति, मनुष्य जिभेनें   पक्षी बारा कोसावरुनही आपल्या घरटयावर लक्ष ठेवतो   पक्षीप्राणी   पक्षीविद्या   पक्षोपपक्ष   पकसाल or ळ   पैका   पेंका   पेंका or क्या   पैका गेला, अडका गेला, नाक घांसण्याचा प्रसंग आला   पैकाआडका   पकाईत   पेकाट मोडणें   पंकातल्या गोष्टी   पंकांतल्या गोष्टी   पैकाना   पकार   पुकार   पकार or रा   पुकार कळणें-पडणें   पुकारणें   पुकारा   पकारी   पैकाळा   पैकीं   पकोरडी   पंख   पुंख   पंख फुटणें   पुख्खा   पुख्खा झोडणें   पखचन्नी   पंखडी   पैखणें   पंखबाळी   पंखेबाळी   पंख्या   पंख्यानें धुकें फांकत नाहीं   पंखेरूं   पखरडा   पखरण   पखरणें   पखरणी   पखळ   पखवा   पखवाज   पखवाजची   पखवाजाला दोहीकडून मारथपडा   पखवाजी   पखशूल   पखा   पंखा   पुखा   पुखा-ख्खा   पंखाचा कोंबडा   पंखाड   पखाडा   पखाणभेद   पुखानंद   पुखानंद आणि सुखानंद   पखारडा   पखाल   पखाल पार्वती   पखाल सोडणें   पखालची   पखालजी   पखालपार्वती   पखाल्या   पखाळणें   पखाळणी   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP