Dictionaries | References

फाटकी चोळी, फुटकें भांडें


निरुपयोगी वस्तु.

Related Words

भांडें   चोळी   कटकीची चोळी   नवतुकड्यांची चोळी   कुटुर्‍यांची चोळी   लागाची चोळी   तुकड्याची चोळी   भरणें-भरताचें भांडें   आवैची चोळी धुवेक जावळ लागली की आवैचो अवतार सोंपलो   तीनतुकड्यांची चोळी   भरताचें भांडें   अल्प मनुष्य कोपे, लहान भांडें लौकर तापे   फाटकी चोळी, फुटकें भांडें   काच - काचेचें भांडें   फुटकें कपाळ-नशीब-दैव   फाटकी   कांचेचें भांडें   ताकाला जाऊन भांडें-गाडगे लपविणें   घरची म्‍हणते देवा देवा, बाहेरची म्‍हणजे मला चोळी शिवा   बिजवर-बिजवराची बायको, तिजवराची चोळी, नित्य लुगडें फाडी तिचें कोण काय करी?   भांडें खरवडणें   अंगांत चोळी आणि गांवाला आरोळी   भांडें फुटणें   भांडें-भांडें बाहेर येणें   भांडयास भांडें लागणें   ठणठणपाळ फुटकें कपाळ, भिक्षा मागे आळोआळ   कपाळ फुटकें, करी लटकें   पाटीलकीचें नातें, घरीं नाहीं फुटकें जातें   बायकोला साडी चोळी, माता अखंड चिंध्या गाळी   बापलेकांचा जोडा एक आणि मायलेकींची चोळी एक झाली म्हणजे मर्यादा राहिली नाहीं   राजाचें फुटलें भांडें त्यांतून पाणी गळतें   भांडें पाणी   भांडयास भांडें लागलें कीं आवाज व्हावयाचा   भोळी सीता, चोळी बेता   भरिताचें भांडें   भांडयाला भांडें लागावयाचेंच   बाई मी भोळी, लुगड्यावर मागती चोळी   भांडयाला भांडें लागेलच लागेल   दुसर्‍याचे बायकोला लुगडें नेसवून (चोळी लुगडें करुन) फळ काय   निमित्ताचें भांडें or पात्र   भोळी ग बाई, लुगडयावर मागते चोळी, खायला मागते पुरणपोळी   बायको मानभावाची, गरज नाहीं चोळी लुगडयाची   शेतकर्‍याला खांद्यावर घोंगडी, शिळी भाकरी पोट भरती । बामणाला तपपोळी मरमर चोळी ॥   फाटकी चोळी, फुटकें भांडें   कुटुर्‍यांची चोळी   तीनतुकड्यांची चोळी   बाई मी भोळी, लुगड्यावर मागती चोळी   भरणें-भरताचें भांडें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP