Dictionaries | References

फाटीरि देवु बसला म्हणु गाढवाक गर्व

( गो.) पाठीवर देवाची मूर्ति आहे म्हणून गाढव गर्व वहातें. सज्जनांच्या संगतीं असला तरी हीन तो हीनच.

Related Words

फाटीरि देवु बसला म्हणु गाढवाक गर्व   गर्व   गर्व हरणें, त्‍यासी संबंध न ठेवणें   एवढा झाला गर्व कीं, दोन बोटें स्वर्ग   इतरांचा गर्व पहावा, आपले अंगी न धरावा   आधींच बंड तसला, नि त्यांत बैलावर बसला   पोव सारयला म्हणु फिरंगिण जायना   कावळा बसला, फांदी तुटली   दोन्ही डोळ्यांनी अंधळा, मग बसला पुराणाला   जित्‍या देईना पाणी, मेल्‍या बसला पार्वणी   आधीं बसला रट्टा, मग तोडतो तंटा   कडेवर बसला तर लेकरूं आणि चुतीवर बसला तर पांखरूं   मडवळ-मडवळा गाढव, हर्दासा तट्टु, फाटीरि द्याले तितले व्हांवता   दोळे फुटले म्हणु हिशेब बुडलो?   माती सोण्णु मडकें ना, जीव सोण्णु देवु ना   पोटांत गू आस म्हणु भाईर काण्णु दाकवूं नये   अल्पविद्या बहु (महा) गर्वी - गर्व   देवान दिलें म्हणु भोगूंक समजुं नाका?   पापयां देवु म्हणून फातरानें मारचें वे?   नाल्ला दर आयली म्हणु बुकल्यांचेर घोणि व्हांवच्यो?   अंकुश आस्स म्हणु हस्ति मोलायिली   देवु जाला लागी, मन गेलें दूर   एकपट विद्या, दसपट गर्व   पिंडू रचिसुयिल्लो देवु उंडि रचिसूयिना वे?   आजानें वयिलो रुकु, म्हणु गळपासु घालुनु धेवंचो वे?   हैरुं-हैरुं धावता म्हणु गायंडळु धांवता   धरितां गर्व आणि स्वार्थ, संसारीं होय अनर्थ   फोपळ-फोपळ आसतना व्हांटीतुं घाल्ले म्हणु झाड जातचि जात्तवे?   घरचो दिवो म्‍हणु उम्‍मा घेवचिवे   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   लेखणें-लेकल्यार देवु, ना जाल्यार फातरु   चेडियेक इत्‍या घोवु, चांडाळा इत्‍या देवु   मेणा आंगाचें चरडुं धगालागीं वतां म्हणु भिस डायता   मन तशी भावु, भावु तशी देवु   कांरे पाहुण्या कुंथतोस, म्‍हणे बसला जागा रुततो   भाचा-भाच्यानें आपली जीभ कापली आणि मामीच्या xxत घालून बसला, तिघांचें काम अडलें   बसला वाटा   राखण बसला दारांत, चोर शिरला घरांत   महार बसला खुशालीं आणि दोन्ही खळीं जळालीं   तेलिणीशीं रुसला, अंधारात बसला   गवत्‍या बसला जेवाया आणि ताकासंगें शेवाया   देवानें पालखींत बसला आणि दैवानें उचलितो पालखीला   एके दिवशी तुप पोळ्या चळचळीत, एके दिवशीं बसला कण्याच गिळीत   आधिंच असला-तसला, त्यांत बैलावर बसला   बसला भाग   दुःख धरून बसला, कर्ज न फिटे त्याचे बाला   विहिणीला केला आहेर, सावकार बसला बाहेर   धनावर बसला नागोबा, त्याचा कशाचा घरोबा   जितेपणी देईना पाणी, मग बसला तर्पणी   फायीं-फायीं मोर्तोलो म्होणु आजी फोंडातु पडप आस्सवे? फाल्यां मरतलो म्हणु आज फोंडांत पडप आसे व्हय?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP