Dictionaries | References

फाबडयावर-फावडयानें पैसा ओढणें

अतिशय पैसा मिळविणें. खोरें पहा.

Related Words

ओढणें   फाबडयावर-फावडयानें पैसा ओढणें   खोर्‍याने पैसा ओढणें   पोर्‍या मागतो पैसा, घेतो उसासा   पैसा गेला पण जोडा चांगला मिळाला   जोंवर पैसा, तोंवर बैसा   अलमगिरी पैसा   कांट्यावर-वरून ओढणें   दांतावर मारायला देखील पैसा नसणें   जात तशी बात, पैसा तसा हाट   पैशाकडे पैसा जातो   जीव ओढणें   मालाचा पैसा आणि पैशाचा माल   घराचा वासा ओढणें   सूर-सूर ओढणें   ताटावरून ओढणें-उठविणें   एखाद्याला गुवावरून ओढणें   पाय धरुन ओढणें   गांडीवर रेघ ओढणें   पैसा पासरी   भरली पत्रावळ ओढणें-हिसकणें   खुंट्याच्या जोरानें दावे ओढणें-उड्या मारणें   गुवावरून ओढणें   (वर) माती ओढणें   कर्ज ओढणें   पैसा जोडतो, पैसा तोडतो   पैसा गांठीला लावणें   स्वतःच्या पोळीवर तूप ओढणें   पुस्तकांवरुन ओढणें   कड ओढणें   जंत्रांतून ओढणें   वस्त्र कांटयावर घालणें-घालून ओढणें   आंख ओढणें   पैसा पासरी कांदे आणि तोळ्यावरी केशर नांदे   पैशानें पैसा जोडतो   दिवसोंदिवस पैसा, काळेंकरून होतो लैसा   प्रपंचांत पैसा आणि परमार्थांत परमेश्वर   कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा   खोटा पैसा गांठका और नकटा बेटा पेटका   शेतांतली सुपारी नासली, पैसा पासरी विकली   मढयास लांकडें आणि दिवाणास पैसा   पैसा मरणें   आयत गब्बू आणि पैसा ढब्बू   आयता गब्बू आणि पैसा ढब्बू   पैसा अडका-रुका   बाभळीचा कांटा, बोरीचें साल, बाबा कशाचा पैसा आणि कशाचे लाड   माल चोख, पैसा रोख   राजाच्या हातांत पैसा खेळे, प्रजेचें झालें वाटोळें   पैसा आला पदरीं, नातें गोतें धांवतीं घरीं   जळते घराची वांसोटी, चोराजवळची लंगोटी. जळत्‍या घराचा वांसा, नादराचा एक पैसा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP