Dictionaries | References

फायीं-फायीं मोर्तोलो म्होणु आजी फोंडातु पडप आस्सवे? फाल्यां मरतलो म्हणु आज फोंडांत पडप आसे व्हय?

( गो.) उद्यां मरावयाचें आहे म्हणून आजच थडगें बांधण्यांत काय अर्थ आहे ? संकट आलें असतां सरळ संकटाला तोंड द्या. संकट येणार म्हणून आधींच घाबरुन नाश झाला असें समजून चालूं नये. शेवटद काय होतो तो प्रथम पाहवा.

Related Words

आज   आजी   आज अमीर तर उद्या फकीर   आज घोवा, फाल्या रांड   आज उलयलें फाल्या पोल झालें   आज मोर खंय, स्वर्ण पिकतां थंय   आज उपोषण, उद्या उद्यापन   आज दिवशीं   उद्यांचे आज, करावें काज   आज चांगले करील, तर उद्या कामास येईल   काल मेला आणि आज पितर झाला   नाकशिमर्‍या लज्‌ ना, आनि काल उलयिल्लॅं आज ना   कागजकी बनगई नाव, आज न डुबे कल डुबे   आज उद्यां करणें   आज है सो कल नही   दुड्डु वोखदाक पडप   फस्तीक पडप   आज मरा आणि उद्यां धर्म करा   आज करणें ते उद्यावर न टाकणें   आजचे कामकाज, उरकून घ्यावे आज   आज वाटी, उद्या नरोटी   आज मला, तर उद्या तुला   फिरंगी न्याय घरार पडप   (उद्याचें) मरण आज आणणें   संवणें-सवणीं पडप   पोव सारयला म्हणु फिरंगिण जायना   आज मरा, उद्या धर्म करा   भायर पडप   माणें-माणें पडप-लागप   कधींतरी मरणें आहेच, त्‍यांत आज काय आणि उद्यां काय   हतयाक घांट बांदूक जाय व्हय   मनांत ठाय आस जाल्यार मचव्यांतून ठाय आसे   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   आजानें वयिलो रुकु, म्हणु गळपासु घालुनु धेवंचो वे?   घरचो दिवो म्‍हणु उम्‍मा घेवचिवे   निसुका निसुका (निसुक्या माणसाला) लाज नाहीं, कालचें बोलणें आज नाहीं   हैरुं-हैरुं धावता म्हणु गायंडळु धांवता   फोपळ-फोपळ आसतना व्हांटीतुं घाल्ले म्हणु झाड जातचि जात्तवे?   आज अंबारी तर उद्यां झोळी   आज संपादून घ्यावे, उद्याचे कोणी पहावें   नाल्ला दर आयली म्हणु बुकल्यांचेर घोणि व्हांवच्यो?   आज नगद, उद्यां उधार   दोळे फुटले म्हणु हिशेब बुडलो?   आज खाई तूप, उद्यां पाही रूप   कुंभाराची सून आज ना उद्यां उकिरड्यावर येणार   देवान दिलें म्हणु भोगूंक समजुं नाका?   अंकुश आस्स म्हणु हस्ति मोलायिली   हत्त-हत्ता कट्टीक कण्णटी जायवो? हात फोडाक हारसो जाय व्हय?   उज्जो मळ्ळारि आंग लासत्ता वै? उज्जो म्हळवार आग लासता व्हय?   भंगरा सूव मोणु दोलांतु गालुंवे? भांगरा सूय हमूण डोळयांत घालूं व्हय?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP