Dictionaries | References

बाई मी भोळी, लुगड्यावर मागती चोळी


भोळेपणाचा आव आणून स्वार्थ साधणारी.

Related Words

दिसायला साधी भोळी. काखेंत पुरणाची पोळी   चोळी   नवतुकड्यांची चोळी   कां ग बाई धांवती, काल निघाली सवती   मी वक्ता म्हणून बसूं नये तक्ता   बाई मी भोळी, लुगड्यावर मागती चोळी   मी तुझी खिरतुपडी खाईन   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   बाई बाई तुझें दूध एकीकडे कर, माझें अंग (अंड) शेकूंदे   अळणी खाती आणि फोडणी मागती   सासूसाठीं रडे सून, बाई सुटलें मी काचांतून   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   शेजारीण-शेजारणी बाई तुला न् मला शिंदळ म्हणतात   कामापुरता मामा, ताकापुरती आजीबाई-आत्‍या बाई   मी मी आणि कुचल्याची बी   हा-हा मी का तो मी   मी तूं करणें   अहो बाई मला न्हाऊ घाला आणि माझ्या विहिणीला चोथाळून काढा   गाढवीण गूळ हागती तर डोंबारीण कां भीक मागती   द्रव्यवान्‌ कर्ज मागती, सर्व नेऊन देती   दुसर्‍याचे बायकोला लुगडें नेसवून (चोळी लुगडें करुन) फळ काय   पतिव्रता म्हणागे बाई, गांवचा तराळ सोडला नाहीं   नाचरी आधीं बाई नाचरी, तिचे पायांत बांधली घागरी   किकीचें पान बाई किकीचें पान   (पांचट) पाणचट गुणाची, म्हणे मी पुण्याची   कीस बाई कीस   बकर्‍याच्या आई ! किती काळजी करशील बाई !   रमारम or मी   दळतांना घट्टा पडला, म्हणे मी भला वागविला   तेरे उपर मेला पाव, थोटा म्‍हणे मी राव   मी माझी राणी नि वेटकुळीबाणी, हातपाय ताणी   मार शेजार्‍या साप, मी मुलाबाळांचा बाप   हें काय आहे बाई ! तर आहे मसणवटींतील माती   तूं कर माझ्या पोळ्या, मी वळतें तुझ्या शेळ्या   नारदासारखी कळ लावी, जगीं म्हणतो मी गोसावी   रेडा म्हणत असतो कीं मी दसर्‍यांतून वांचेन तर दिवाळीचा दिवा पाहीन   तूं कर वटवट-कटकट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   प्रीतीची बाई खांद्यावर घेणें   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   मी भाग्याची, संगत नको चांडाळाची   मी हांसतें दुसरीला आणि शेंबूड माझ्या नाकाला   मुंगळा म्हणतो, आई मी भेली उचलतो, बाळा तुझी कंबरच सांगते   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   बाई आल्या पणांत आणि बोवा बसले कोनांत   आधींच बाई नाचरी, तिच्या पायी बांधली घागरी   घे आपली नथ, मी नाहीं बाईल होत   ही बाई विंचवाला सुद्धा कामाला लावील   चोळी   भटजी, बायको कां कराना? तर भटजी म्हणतोः बाई, तुम्हीच कां व्हाना?   अंगांत चोळी आणि गांवाला आरोळी   आवैची चोळी धुवेक जावळ लागली की आवैचो अवतार सोंपलो   कटकीची चोळी   कुटुर्‍यांची चोळी   घरची म्‍हणते देवा देवा, बाहेरची म्‍हणजे मला चोळी शिवा   चोळी   तुकड्याची चोळी   तीनतुकड्यांची चोळी   दुसर्‍याचे बायकोला लुगडें नेसवून (चोळी लुगडें करुन) फळ काय   नवतुकड्यांची चोळी   फाटकी चोळी, फुटकें भांडें   बापलेकांचा जोडा एक आणि मायलेकींची चोळी एक झाली म्हणजे मर्यादा राहिली नाहीं   बायको मानभावाची, गरज नाहीं चोळी लुगडयाची   बायकोला साडी चोळी, माता अखंड चिंध्या गाळी   बिजवर-बिजवराची बायको, तिजवराची चोळी, नित्य लुगडें फाडी तिचें कोण काय करी?   भुरका-भुरक्यांचून जेवण नाहीं, मुरक्यां वांचून बाई नाहीं   भोळी ग बाई, लुगडयावर मागते चोळी, खायला मागते पुरणपोळी   भोळी सीता, चोळी बेता   लागाची चोळी   लाघाळ बाई   शेतकर्‍याला खांद्यावर घोंगडी, शिळी भाकरी पोट भरती । बामणाला तपपोळी मरमर चोळी ॥   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP