Dictionaries | References

बापलेकांचा जोडा एक आणि मायलेकींची चोळी एक झाली म्हणजे मर्यादा राहिली नाहीं

मुलगा वयांत आला म्हणजे त्यास बरोबरीच्या नात्यानें वागवलें पाहिजे. लालयेत् पंचवर्षाणि ताडयेत् । प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रे भित्रसमाचरेत् ॥

Related Words

द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   तुकड्याची चोळी   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   जोडा(जोडे) फाडणें-झिजविणें   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   एक   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   चूल आणि मूल   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   एक जीव जाणें, एक जीव येणें   एक नाहीं (कीं) दोन नाहीं   एक नाहीं, दोन नाहीं   तुम्‍ही आम्‍ही एक, कंठाळीला मेख   एक तोंड करणें   एक पुती रडती, दुदुपती रडती, सातपुती रडती आणि निपुती रडती   एक पदरीवर येणें   एक म्हणविणें   आकाश पाताळ एक होणें   एक असणें-पडणें-होणें   एक ओढ   एक घर उणें, तर दस घर पुणें   एक टाळी होणं   दसघर भीक मांगना और एक मशालजी रखना   गेलें घाटीं, झाली माती   पोट भरलें म्हणजे उंबर कडू   अकरा देवांस एक एकादशणी   एक घाव दोन तुकडे   एक धरून बसणें   एक नंबरचा   अकरा देवांस एक एकादशणी   अंतडीकातडी एक असणें   अंधळा मागतो एक डोळा देव देतो दोन (डोळे)   अंधळो दोन डोळे मागना - अंधळो मागता एक डोळो देव दिता दोन डोळे   अपाशाई जोडा   अल्प संतोष हेंच धन, जगीं तोच एक जन   अल्ला दोमेसें एक देवे तो कबूल है   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   अशक्ताचे शत, बळियाचा एक हात.   अशी कर कृती की फुकट न जाय एक रती   असतां एक प्राणी, बहु कल्पना मनी   असतां सर्व गुणसंपन्न एक तरी राहतो दुर्गुण   असले नसले न गणी, तो एक सुखी प्राणी   आईचे लग्न, बापाची मुंज, एकांत एक उरकून घेणें   आकाशपाताळ एक करणे   आकाश पाताळ एक होणें   आगपाणी एक करणें   आणि   आधीं माळी, मग सृष्टि झाली   आपण म्हणतों एक आणि होते भलतेंच   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   आपल्या पायाखालीं जळतें आणि डोंगरचे विझवायला जायचें   आम्ही तुम्ही एक व कंठाळीला मेख   आयता गब्बू आणि पैसा ढब्बू   आरशाची खोली, प्रतिबिंबे अनेक झाली   ईश्र्वराने दिला जोडा, एक अंधळा एक लंगडा   उदकारि बड्डि मारल्यारि, उदाक एक बड्डि बिंगाडि   उंदरा एक बिळी वाट, असतां गिळती झटपट   उपासामागें पारणें आणि पारण्यामागें उपास   एक   एक अणी चुकली की बारा वर्षांचा वायदा   एक अपराध करी, दुसर्‍यावर रागें भरी   एक अपशब्द बोलावा, तसा दुसर्‍याचा घ्यावा   एक अरिष्ट निवारितां, दुजे न आणी आपले माथां   एक असणें-पडणें-होणें   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   एक असतां हातीं पक्षी, झाडीं दोहोंचा लाभ लक्षी   एक आईचीं लेकरें   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   एक आण्याचे तीस दाम, एक दामाचे तीस चाम   एक आळ आणि एक महाजाळ   एक इटेकरी व दहा पट्टेकरी (बरोबर)   एक उत्रानें मोळ्ळोलें मन, धा उत्राने समजाइना   एक उद्यां म्हणे, तर दिवस दुणे   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   एक एक बात, नऊ नऊ हात   एक एक बात, सव्वा सव्वा हात   एक एक मुस्किलके, हजार हजार आसान रखे है   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP