Dictionaries | References

बाप मरेल बैल वांटा पडेल


कालांतरानें घडणारी, लांबणीवरची गोष्ट.
पुढें होणार्‍या गोष्टींवर अवलंबून राहणें उचित नाहीं, असा भावार्थ.

Related Words

नाथीचा बैल   कापूस खाल्‍लो चोटान, बैल खाल्‍ले बैलान   चूक नव्हे, चुकीचा बाप   उटा तो बैल घोणी घॅता   गाय तेथे गोठा, बाप तेथे बेटा   बाप होऊन लागणें   सांगोसाचा बैल किवणानें मेला   आवै जाणता भुरग्याचो बाप, आनी देव जाणता पाप   बापापरी बाप गेला बोंबलतापरी हात-ओठ गेला   माय तेली, बाप तेलंग, बेटा होई रंगबेरंग   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   बापासि बाप न म्हणे (ऐशाला काय होय आजोबा)   बापापरी बाप गेला, शंख वाजवितां हात गेला   बापास बाप न म्हणणें   बैल खोके रस्सी लाये   बैल शेणल्या कानाकडेन घांटी वाजतात   बैल नेला बाजारीं, तेणें हातावर दिल्या तुरी   लष्कर सैल, इन्फंट्री बैल आणि पोलीस करील तें होईल   पुठ्ठ्याला शेण चोपडून मला कोठीचा बैल म्हणा   बापशेट-बाप (ब) शेटीची पेंड-पेठ-पेढी   गर्जेल तो पडेल (वर्षेल) काय, बोलेल तो करील काय   आप घर कीं बाप घर   लोक म्हणून खाणार, बाप म्हणून कोण देणार?   असत्याचा बाप, नसत्याची आई   आसका बाप, निरासकी मा   वांटा or वाटा   तुझा मंत्र नोहे बरा, माझा बैल चुके मोर्‍हा   हत्ती-पडेल हत्ती तर पाडील भिंती   पडेल हस्त, तर पिकेल मस्त   पडेल हस्त तर कुळंबी मस्त   राव राबताहेत, बैल कापताहेत   तेल्‍याचा मेला बैल, आणि परटीण जाते सती   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   तेल्‍याचो बैल मेलो, बोंब मार बामणा   बैल आंत बाहेर घालणें   बोलेल तो करील काय, गर्जेल तो पडेल काय   खोबर्‍याचो बैल चालता बरो   बैल गेला, झोपा-झांपा केला   जो चढेल, तो पडेल   बोले तो मा मारी जाय, ना बोले तो बाप कुत्ता खाय   कुणब्‍याला जो म्‍हणेल आप, त्‍याचा गाढव बाप   बाप आजांचा धर्म   आई एली, बाप तेली आणि मुलगा शेख चिली   बाप चोर, पोर्‍या हाताळ   बाप पाहुणा आला म्हणून रेडा का दोहायाचा   माय बाप हेल्या, लेकरं पाहिलं कोल्ह्या   मार शेजार्‍या साप, मी मुलाबाळांचा बाप   बापास बाप न म्हणणारा   आई भेरी, बाप पडघम आणि संबळ भाऊ   आई गेली म्हणजे बाप पाहुणा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP