Dictionaries | References

बाभळीस कांटा लावणें

बदमाषाला बदमाष म्हणणें
ज्याचा दोष त्याचे अंगीं चिकटविणें.

Related Words

नाकदुराया-धुर्‍या काढायला लावणें   जीव लावणें   कपाळीं कांटी लावणें   धारवाडी कांटा   वाटे-वाटेस लावणें   चालतीस लावणें   दिवसा मशाल लावणें   मन घालणें देणें-लावणें   बाभळीस कांटा लावणें   तिरफटुन लावणें   काडीनें औषध लावणें   पायांत नाहीं कांटा, रिकामा नायटा   पेंढी वळणीला लावणें   कामी लावणें   कांटा मारणें   निकाल लावणें   कंठास हात लावणें   अंगास लावणें. लादणें   ससेमिरा-ससेमिरा मागें लागणें-लावणें   कानाशीं कान लावणें   कळीवांचून कांटा निघणें   काडेपेरें लावणें-लावून पाहाणें   बोंडें वेंचायला लावणें   पद्धत लावणें-जमविणें   नाकाला जीभ लावणें   दांतीं तृण धरायला लावणें   लोढणें मागें लागणें-लावणें   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   उरास ऊर लावणें   कण्या खाऊन मिशांस तूप लावणें   वाटाण्याच्या अक्षता लावणें   पाण्याचा कांटा मोडणें   मानेचा कांटा पडणें   कांटा मोडणें   बगाड-बगाड घेणें-लावणें   लाज लावणें   दंडाला माती लावणें   पोटाला कुंकू लावणें   कानाला खडा लावणें   शिरातोरा-शिरातुरा लावणें-दाखविणें-मिरवणें   तोंडी लावणें   अटकेवर झेंडा लावणें   तगी लावणें   फांसाला तांब्या लावणें   पांवडयावर-पावंडाखाली-हांकणें-लावणें-धरणें-चालविणें   अंडास लोणी लावणें   नांव सांगणें-लावणें-घालणें-देणें   हात धरुन काढून लावणें   कुबेराला भीक मागायला लावणें   नख लागत नाहीं तेथें कुर्‍हाड लावणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP