Dictionaries | References

बायकोला शिळी पोळी, रांडेला पुरण पोळी

घरच्या स्त्रीस वाईट रीतीनें वागवून वेश्येची धन करणें.

Related Words

होळीची पोळी   परबेक पोळी, घराक माळी   पोळी पडणें   भुकेक पोळी नाका, निदेक माचो नाका   उपाशी मागती भाकर शिळी, देव देतो साखर पोळी   कातड्यासारखी पोळी, पचण्याला महाग झाली   सुळावरची पोळी   बायकोला शिळी पोळी, रांडेला पुरण पोळी   नाठाळ जांवई लेकीनें गोड, अन्‍ शिळी भाकरी ताकानें गोड   दुबळा धनी, त्याच्या बायकोला कोण मानी   आटापिटा पुरण वाटा   पुरण   घरीं दरिद्र घोळी, बाहेर तूप पोळी   शिळी   उटारेटा, पुरण वाटा   घर चंद्रमौळी, आणि बायकोला साडीचोळी   आपली पोळी पिकविणें   ज्‍याची खावी पोळी, त्‍याची वाजवावी टाळी   भाकर भाजली, पोळी करपली, कढी बिघडली सैंपाकीण भली   आयत्या तापलेल्या तव्यावर पोळी भाजून घेणें   वाजंत्री-वाजंत्र्याची नळी, पुरणाची पोळी, व स्मशानांतील होळी जगांत सारखी चालू आहे   अपमानाची पोळी सर्वांग जाळी   सग्या सोयर्‍यानीं गर्दी केली त्यांच्यासाठीं पुरण पोळी   लोक आले ताकाला, बायकोला संताप आला   खाल्‍लेल्‍या अन्नाला आणि मिळालेल्‍या बायकोला किंमत नाहीं   भक्षण-भात भक्षणा, पोळी दक्षिणा   लग्नाची पोळी आणि आयुष्याची होळी   भात भक्षणा, पोळी दक्षणा   दिसायला साधी भोळी. काखेंत पुरणाची पोळी   तापल्‍या तव्यावर (पोळी-भाकरी) भाजून घेणें   पांढरी पोळी   भात भक्षणा, पोळी दक्षिणा   सासूची जाहली होळी तर सूनबाई म्हणते खाईन पुरणाची पोळी   घडीची पोळी   एक नळी अन् शंभर पोळी   शिंदळ रांडेला बार्‍या बुध्या, कपाळ फोडून बांधिल्या चिंध्या   दादला बायकोला, बुधला तुपाला   (जनावराला, बायकोला) शीर फुटणें   बायकोला पायलीभर आणि नवर्‍याला शेरभर   दुसर्‍याचे बायकोला लुगडें नेसवून (चोळी लुगडें करुन) फळ काय   लोकाच्या बायकोला शृंगार साज   काळी रात्र or काळी शिळी रात्र   उंदराला माऊ, बायकोला जाऊ   बायकोला ताठा, घरधन्याला सोटा   बायकोला साडी चोळी, माता अखंड चिंध्या गाळी   म्हातार्‍याच्या बायकोला तांबटाच्या रोटया   गायीला वासराचे व बायकोला पोराचें मीस   लोकाच्या बायकोला अलंकार घालून काय उपयोग?   भिकेची भाकरी आणि म्हणे शिळी कां?   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP