Dictionaries | References

बायकोला साडी चोळी, माता अखंड चिंध्या गाळी


बायकोचे लाड पुरविणें व आईकडे दुर्लक्ष्य करणें.

Related Words

अखंड   माता   अखंड सौभाग्यवती   चोळी   कटकीची चोळी   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   कुटुर्‍यांची चोळी   लागाची चोळी   नवतुकड्यांची चोळी   गाळी   परस्त्री पराची माता   दुबळा धनी, त्याच्या बायकोला कोण मानी   प्रसवली माता, खाते पुत्राच्या लाथा   आवैची चोळी धुवेक जावळ लागली की आवैचो अवतार सोंपलो   बायकोला साडी चोळी, माता अखंड चिंध्या गाळी   वैद्यानां शारदी माता   अखंड सुवासिनी गांवचा उंबरा पुजते   प्रसवली माता, मळमूत्रीं पुत्र, आला गोत्रीं भाग्यवान्‌   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   अंगाच्या चिंध्या करणें   बिजवर-बिजवराची बायको, तिजवराची चोळी, नित्य लुगडें फाडी तिचें कोण काय करी?   घर चंद्रमौळी, आणि बायकोला साडीचोळी   एक धड ना (एक ना धड), भाराभर चिंध्या   सोळा हात लुगडी-साडी, नि अर्धीं तंगडी उघडी   खाल्‍लेल्‍या अन्नाला आणि मिळालेल्‍या बायकोला किंमत नाहीं   दुसर्‍याचे बायकोला लुगडें नेसवून (चोळी लुगडें करुन) फळ काय   अकृत्रिमता ती सत्याची माता   घरची म्‍हणते देवा देवा, बाहेरची म्‍हणजे मला चोळी शिवा   नाना मताचें बंड। लोकीं चाले अखंड॥   फाडी तिला साडी, तगवी तिला भगवी   फुल्लारी माता   चिंध्या गाळणें   बापलेकांचा जोडा एक आणि मायलेकींची चोळी एक झाली म्हणजे मर्यादा राहिली नाहीं   बायकोला पायलीभर आणि नवर्‍याला शेरभर   भोळी सीता, चोळी बेता   लोकाच्या बायकोला शृंगार साज   फाटकी चोळी, फुटकें भांडें   बायकोला शिळी पोळी, रांडेला पुरण पोळी   म्हातार्‍याच्या बायकोला तांबटाच्या रोटया   गायीला वासराचे व बायकोला पोराचें मीस   आदिमाया-शक्ती-माता   लोकाच्या बायकोला अलंकार घालून काय उपयोग?   बाई मी भोळी, लुगड्यावर मागती चोळी   बालकाचे बोल बोबडेः माता पिता आइकती कोडें   जेऊं न घाली माता। भिक्षा मागों नेदि पिता।   उंदराला माऊ, बायकोला जाऊ   बालक-बालकास माता, दुर्बलास त्राता   बायकोला ताठा, घरधन्याला सोटा   दादला बायकोला, बुधला तुपाला   शिंदळ रांडेला बार्‍या बुध्या, कपाळ फोडून बांधिल्या चिंध्या   कुटुर्‍यांची चोळी   कुंभाराच्या देवी-माता   तीनतुकड्यांची चोळी   बाई मी भोळी, लुगड्यावर मागती चोळी   माता   साडी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP