Dictionaries | References

बालक-बालकास माता, दुर्बलास त्राता

ज्याप्रमाणें आई बालकाचें रक्षण करते त्याप्रमाणें दुबळयाचा आश्रयदाता त्याचें रक्षण करतो. मुलाला ज्याप्रमाणें आईची त्याप्रमाणें दुबाळयाला आश्रयदात्याची जरुरी असते.

Related Words

बालक   माता   परस्त्री पराची माता   प्रसवली माता, खाते पुत्राच्या लाथा   वैद्यानां शारदी माता   बालक-बालकास माता, दुर्बलास त्राता   माता वर पाहे संपतीवंतः कन्या वर पाहे वयसा युक्त   प्रसवली माता, मळमूत्रीं पुत्र, आला गोत्रीं भाग्यवान्‌   त्राता   जाणतें लेकरूं। माता लागे दूरी धरूं।।   कुंभाराच्या देवी-माता   माता-माता माउली, फजित पावली, आस्तुरीनें दुनिया दाविली   नास्ति यस्य गृहे माता, तस्य माता हरीतकी।   अकृत्रिमता ती सत्याची माता   जेऊं न घाली माता। भिक्षा मागों नेदि पिता।   फुल्लारी माता   आदिमाया-शक्ती-माता   बालकाचे बोल बोबडेः माता पिता आइकती कोडें   बायकोला साडी चोळी, माता अखंड चिंध्या गाळी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP