Dictionaries | References

बाहेर चांदणें अन् घरांत अंधार

[ वांय ] ‘ बाहेर झकपक, आंत भगभग, ’ याप्रमाणें.

Related Words

बाहेर   अंधार   बाहेर चांदणें अन् घरांत अंधार   चांदणें   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   अंडींपिल्लीं बाहेर काढणें   अन्   घरांत मोतादी, पोशाख अमदाबादी   घरांत दांडगाई, बाहेर कोरडें खाई   आंत असे जसें, बाहेर पडे तसें   घरीं शिमगा, बाहेर दिवाळी   आला उंदरांचा मारा, घरांत मातीचा पसारा   घरीं उपवासी आणि बाहेर उल्‍हासी   होळी नि शिमगा चैत्र अन् पाडवा   पोट बाहेर पाडणें   घरांत पैशाचा-सोन्याचा धूर निघणें-निघत असणें   उंच रडे शिंप्यापाशीं अन् नीच रडे शिंक्यापाशीं   बाहेर निघणें-पडणें   हेंकोंडा-हेंकोंडा कुनबी दुनला रांघे अन् त्याची बायको तीनदां रांघे   घरांत दिवा तर देवळांत दिवा   घरांत शूर, बाहेर भागुबाई   धरायला डाहाळी अन्‌ बसायला सावली (नसणें)   पाण्यांत म्हैस, बाहेर मोल   सुनेचा मेला मावसभाऊ आणि चेडवाची मेली जाऊ, बाहेरची पीडा बाहेर   बाहेर ज्ञकपक, पण आंत भगभग   करनकर्‍याचा वसा, घरांत आली अवदसा   घरांत नाही लोटा, दिमाख मोठा   घरांत नाही अन्नकोजी आणि माझे नांव माणकोजी   घरांत नाही कवडी, घेऊं मागे शालजोडी   कर्माची वरात व म्‍हातारी घरांत   घरांत नाहीं खाया आणि कुत्र्याचे नांव ठेवा राया   घरांत असावी भाकर, नवरा नसावा चाकर   बूट बाहेर पडणें   राम तूं धणी, अन् शेजारीण पडली कणगीवाणी   लई-लई वटवट, अन् खाई मटमट   सांदीचं काढायचं अन् सदरेला मांडायचं   सजणें-सजलेलं सोंग मागें राहूं द्या अन्‍ माझें रेडकूं म्होरं नाचूं द्या   दुण्या कामीं दुप्पट राबे अन्‍ चवली तिथें पावली लागे   मेंदू-मेंदू निघणें-नासणें-बाहेर पडणें   उंदराला मारायला गेलों अन् गणपतीला लागलें   भूषण-भूषण भारी अन् बटव्यांत गारी (वाजवून पाहिलें तर खळखळ सारी)   बाहेर जटा वाढवाव्या, आंत संसार करावा   खाजवयाला तुर्‍हाटी नाही अन्‌ कावळ्याला आवतण   बायको नाहीं पाहुणी अन् चरवी नाहीं ठेवणी   कुठलें कुठें अन्‌ उठें उठें भेटे   देवीच्या भोप्या नाचतो अन्‍ दाणे गोळा करतो   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   भूषण बदबदी, अन् अंबाडा खदखदी   नरशा जेवला घरीं, अन्‌ परशाची शिदोरी   आई आई बाबा आले, आले तुला खेळवायला अन् मला लोळवायला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP