Dictionaries | References

बीज तसा अंकुर आणि झाड तसें फळ


जसें बी किंवा मूळ बरें वाईट असेल त्याप्रमाणें फळ बरें वाईट, येईल. बी पहा. ‘ बीज ऐशीं फळें । उत्तम कीं अमंगळ । ’ -तुगा ३२९१. ‘ काय करील तया साखरेचें आळें । बीज तैसी फळें येतीं तथा । ’-तुकाराम. ‘ बीजा ऐसें फळ दावी परिपाकीं । परिमळ लौकिकीं जाती ऐसा ॥ ’ -तुगा ३१२२. ‘ गोमटया बिजाचीं फळेंही गोमटीं । ’ -तुगा ३१५४. ‘ बीज तैसें फळ येत असे गोड । ’ -ब १२३. -विक ४३.

Related Words

बीज-बीजांकुर न्याय   बीज तसा अंकुर आणि झाड तसें फळ   भरंवशाची मोट आणि पहा माझी वाट   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   साधूंना भूतकाळ असतो आणि पापी गुन्हे गारांना भविष्यकाळ असतो   काम निर्लज्‍जेचें करावें, तसें ऐकून घ्‍यावें   धोंडा तिकडेच आणि गोफणहि तिकडेच   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   देणें कुसळाचें आणि घेणें मुसळाचें   रिकाम टवळा आणि गांवचा होवळा   शिकार-शिकार उठायला आणि कुत्रं हागत उभे राहण्याला गांठ पडणें   जाणार्‍याचे जातें आणि कोठार्‍याचे पोट दुखतें   कागदी घोडे नाचविणें आणि शहाणपणा मिरविणें   आग्रह स्वर्गातला आणि पत्ता नाही ताकाला   धंदा रोखीचा आणि वायदा दिवाळीचा   निजाम आणि हजाम   स्तन-स्तना आणि वृषणा, साक्षीदारा आणि जामीना, फुकट हिसके चौघाजणा   लोका सांगावें, तसें स्वयें आचरावें   मेणबत्तींचे झाड   फळ-कण-कन-कर-दिनी-दिशी   ओल्या रांजणाचा कांठ वळवाल तसा वळतो   मनांत मनोरे आणि पुढें ताट कोरें   कोणाची मुलगी आणि कोण करतो सलगी   देवाचें नांव आणि आपला गांव   वीज कडकडली आणि परळावर पडली   फराळ-फराळ केला म्हणजे जेवणाचें मातेरें आणि अंगवस्त्र ठेवलें म्हणजे बायकोचें मातेरें   गादी लागे मऊ मऊ आणि ढेकूण करिती चाऊ चाऊ   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   द्वेषी आणि जुलमी न्यायाधीश, करती न्यायाचा सत्यनाश   बारा गांव उजाड, आणि फिरतो उनाड   भवानी तुळजापुरीं आणि नायटे पृथ्वीभर   नकटें तें नकटें आणि पुन्हां नाकाचा डौल   घरघुशी आणि घरनाशी   कोंबडीं झुंजविलीं आणि मंडळी गोळा केली   कडवे झाडाला बहु बाज, आणि म्‍हातार्‍या माणसाला फार खाज   मी हांसतें दुसरीला आणि शेंबूड माझ्या नाकाला   प्रपंचांत पैसा आणि परमार्थांत परमेश्वर   चाव चादडीचे, आणि हाल गोधडीचे   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   भलत्या ठिकाणी हगावें, आणि निरपत बसावें   कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा   घरचीचें ते मिठवणी आणि बाहेरचीचें मिठ्ठापाणी   पहिला दिवस पाहुणा दुसरे दिवस दिवाना आणि तिसरा दिवस गांवमे फिरना   चोराची सुटका आणि सावाला फटका   शेजीवांचून-विणें सरेना आणि घडीभर पटेना   घोडा पाहावा बसून, आणि सोने पाहावें कसून   गुळाचेच पथ्‍य करावयाचे आणि गुलगुले खायाचे   लांब गेली लपायला आणि भूत गेलें चापायला   कोणाच्या गाईम्‍हशी आणि कोणाला उठाबशी   चांगले करण्याला दोन पिढ्या, आणि वाईट करण्याला तीन पिढ्या   तप केल्‍यास बळ, वृक्ष लावल्‍यास फळ   तेलीचे झाड   धर्मराजाची बीज   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP