Dictionaries | References

बेत बाजीरावाचा, उजेड सणकाडयांचा


[ दिवासळी = गंधकाडी, आगकाडी ] गाजावाजा खूप करावयाचा पण प्रत्यक्ष पहावें तों भिकार स्थिति असावयाची.

Related Words

उजेड   बेत   नेत्रांत उजेड पडणें   बाजीरावाचा नातू   बेत बाजीरावाचा, उजेड सणकाडयांचा   धुंधरमासाचा बेत, नक्ताचें जेवण   काजव्याचा उजेड   काजव्याचा उजेड काजव्याच्या भोंवतीं   काजव्याचा उजेड त्याचे अंगाभोंवतीं   द्वाड मशालजी थोडा उजेड पाडतो   काजव्याचा उजेड गांडीपुरता   देहांत उजेड पडणें   बेत बाजीरावाचा, उजेडाला दिवासळी नाहीं   गृहस्‍थी बाणा-बेत   बेत-बेतावर असणें   उजेड पडणें-होणें   बाजीरावाचा बेटा   श्रीखंड-श्रीखंडाचा बेत, दह्याला त्रास   दुसर्‍याची दाढी जाळून उजेड मिळवावयाचा   उजेड पाडणे   मशालीपुढें दिव्याचा उजेड-मशालीपुढें दिव्याचें तेज किती?   डोळे अंधारी, उजेड बाहेरी   बेत बाजीरावाचा, उजेड सणकाडयांचा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP