Dictionaries | References

बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ

डोक्याचे सर्व केंस ज्या दिवशीं काढले त्याच दिवशीं गारांचा वर्षाव झाला तर त्यांचा जोराचा आघात डोक्यावर होऊन वेदना होतात. बोडकें बोडलें त्याच दिवशीं गारा पडणें हा दैवदुर्विपाक समजावयाचा. दैवदुर्विपाक दर्शविण्यासाठीं ही म्हण वापरतात. ‘ घरांत शिरतांच वळचण डोक्याला लागून घरच्या घर कोसळलें, बोडकं बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ पडली त्याला उपाय काय ? ’

Related Words

बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   बोला फुलास गांठ पडणें   हजार वळसे आणि एक गांठ   एक तोंड करणें   जेनाच्या पदरीं गांठ देणें-मारणें   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   सो शाने एक मत्त   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   रुंड-एक घाव आणि दोन रुंडें (तुकडे)   एक पंथ (और) दो काज   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   एक ओढ   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   ब्रम्हा-ब्रम्ह्याची गांठ   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   एक दिवस पाहुणा, दुसरे दिवशीं पै, तिसरे दिवशीं अक्कल नाहीं   एक दाणा दोन फोडी, खाणाराची खोड मोडी   एक तीळ सात ठिकाणीं   बोडका-की-कें-पाण्यांत बोडकें बुचकळणें   आल्याच्या सांगाती नि गेल्यांच्या बोळावा   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   रेशमाची गांठ   मी नाहीं खात नि माझा जीव त्यांत   बाय भांबावली नि तॅल कोदावली   एकाचें एकवीस होवो, नि वेल मांडवाला जावो   बोडकीला कुंकू नि वांझेला कातबोळ, कशाला पाहिजे   श्रीमंताचें मूल नि गरिबाची बायको लाडकी असते   भूत आणि भीति एक गांवची   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   एक हमाममे, सब् नंगे   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   एक पेरतो आणि दुसरा कापतो   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   एक शेजारी, बारा वैरी   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   एक जीव सदाशिव   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP