Dictionaries | References

बोली मानभावाची, करणी कसाबाजी


तोंडानें साधुत्वाच्या गोष्टी सांगून मान कापणें. करणी पहा.

Related Words

बोली   मानभावाची बायको   बोली मानभावाची, करणी कसाबाजी   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   करणी कसाबाची, बोलणीं मानभावाचीं   बोली रसा येणें   मूं बोली सगाई   करणी करतां टीर कांपे   करणी करतां न दिसे कुणा, मागुन दिसतो केंविलवाणा   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   नर करणी करे तो नरका नारायण होगा   बोली-बोलीचाली   बोलाचाली-चाल-बोली   देवाची करणी, नारळांत पाणी   बोली सोडविणें   मानभावाची बायको आणि गाढवाचें जित्रप   बोली राजहंसाची, चाली गिधाडाची   आमची जात चांगली, अशी काकांचीहि बोली   बोली बोलणें   सैराट-वाई वैराट, बोली सैराट   मानभावाची ऊ   चिकारी बोली-भाषा   ऐसी बोली बोल, मनकी गुंडी खोल   मोठी बोली रायाची, भिक्षा मागून खायची   वैराट-वांई वैराट, बोली सैराट   देवाची करणी देवास ठाऊक   अलिप्त - करणी करुन अलिप्त   वाण गाईचा करणी कसाबाची   करणी न धरणी, रिकामी चात पुरवणी   चतुर करणी चवाठ्या जाई, पैशाविना पेढे खाई   ईश्र्वराच्या करणी आणि नारळांत पाणी   करणी करावी तशी भरणी भरावी   बळेंच करणी करावी अन्‍ ओढून लक्ष्मी आणावी   ज्‍याची करणी त्‍याला   नारळांत पाणी, ही देवाची करणी   करणी भीमाची, वागणी धर्माची   ईश्र्वराची करणी, नारळांत पाणी   लोका ऐकवी चतुर वाणी, करणी करतो मूर्खावाणी   पशूका होत पनैया, नरका कछु नही होत, जो नर करणी करे तो नरका नारायण होत   करणी कसाबाची व बोलणीं मानभावाचीं   वाणी गाईची, करणी कसाबाची   माय मेली बाळपणीं, स्त्री तरुणपणीं, पुत्र वृद्धपणीं विचित्र आहे करणी   देवाची करणी, राक्षस मारिले माकडांनी   नांव सगुणाबाई, पण करणी क्रव्यादेची   जेवढी करणी, तेवढी भरणी   बोंब रावणाची आणि करणी करटाची   काळाची करणी कडू असते   करणी न धरणी, आणि बोलण्याची सुरणी   बोल बोलतां वाटे सोपें । करणी करतां टीर कांपे ॥   ईश्र्वर करणी अगाध आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP