Dictionaries | References

ब्राम्हण झाला जरी भ्रष्ट । तरी तो तिन्ही लोकीं श्रेष्ट ॥

ब्राह्मण जरी स्वकर्मापासून च्युत झाला तरी त्याची वागणूक इतरांपेक्षां बरीच असतें. इतरांनीं त्यास हिणविण्यांत कांहीं अर्थ नाहीं. -तुगा.

Related Words

जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   निसुकाचे गांडींत (अंगावर) घातला पाला, म्हणे थंड झाला आणखी घाला   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   दारू, जुवा, रंडीबाजी, तेणें लोकीं इतराजी   तो   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   जेवण दुसर्‍या गेलें, तरी पोट आपणा मेलें   वांकडी ना तिकडी तरी गांवाची भाकर   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   कुणबी माजला, मराठा झाला   कुठेंहि गेले तरी पळसाला पानें तीनच   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   मूल सैल सोडला, मूर्ख झाला   झाला   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   हात (ता-तो) फळी   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   नित्य चमकुवंच्या वाटेरि जाले तरी पायु आदळु फावजाता   संगीत-संगीतानें आनंद झाला, साप विसरला द्वेषाला   मिरीं नासलीं तरी जोंधळ्याच्या भावानें जात नाहींत-विकत नाहींत   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP