Dictionaries | References

भक्ताच्या कामकाजीं, देव सदा राजी

परमेश्वर नेहमीं भक्ताचे मनोरथ पूर्ण करण्यामध्यें आनंद मानतो.

Related Words

दृढभाव तोच देव   भुकेलेला कुत्ता जुत्याला राजी   देव दव्हार्‍यांत नांत   देव नवसाला पावणें   आदां देव चोरां प्रसन्न   भक्ताच्या कामकाजीं, देव सदा राजी   जाचें मन भोळें ताका देव दिता केळें, जाचें मन कपट ताका देव दिता थापट   देव न मारे लाठीसे, कुमत देत चढाय   देव जांवकी, तरि चणे खांवका   चोरी मारी, देव त्‍याचें बरें करी   आली हिंमत, सदा मुफलस   देव देव करतां   भावासारिखा देव   ज्‍यापुढें धुपाटणें नाहीं, तो देव नाहीं   धा थंय देव   आबईचे झाड पासलें, सदा तोंड वासलें   भोळयाचे देव सोळा   भक्ताच्या प्रेमासाठीं, देव धांवे पाठोपाठीं   निर्लज्जः सदा सुखी   नकोरे नको जन्म तो रे भटाचा। कदां तृप्ति नाहीं सदा दीन वाचा॥   वार्‍यावर ज्याचें पान, त्याचा सदा अपमान   पाण्यावयलो देव नि सवतीवयलो घोव   देव्हार्‍यांत देव नाहींसा होणें   महाकाळ-महांकाळी देव आणि अतिकाळी यजमानीण   सस्ताईची भाजी, बायको झाली राजी   मिया बिबी राजी, तो क्या करेगा काजी   नितांतले भूत कोंडवळ्या राजी   अभाग्य - अभाग्य मासळीतें गळीं मांस सदा मिळतें   खाऊन पिऊन ओढळ, सदा तोंड धुवून निढळ   उद्योगाचा त्रास, करतो सदा आळस   अति उदार तो सदा नादार   चांगली असतां संगत, जीव राहे सदा शांत   एकभुकी सदा सुखी   सात लुगडीं सदा उघडी   देव होतां पाठमोरा।नसतीं विघ्नेंयेतीं घरा।   ज्याचें मन भोळें ताका देव दिता केळें   राव पाहावा कां देव पाहावा   देव घालणे - पडणें   दगडाचा देव (सुद्धां) सोन्याचे मेखेला गांड वासतो   आवै जाणता भुरग्याचो बाप, आनी देव जाणता पाप   दगडाला शेंदूर फांसून देव करणें   जगाचा पसारा, देव झाला आसरा   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   आशा सुटेना, देव भेटेना   अंधळो दोन डोळे मागना - अंधळो मागता एक डोळो देव दिता दोन डोळे   स्वर्गांतल्या देवाची तुटली दोरी, पृथ्वीवरील देव बोंबटया मारी   देव सर्वत्र जगीं भरला, तो कैसा दिसे निराळा   शिंदळचार-चाळे-देव   देव आला द्यायाला, तों पदर नाहीं घ्यायाला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP