Dictionaries | References

भरली पत्रावळ ओढणें-हिसकणें

एखाद्याच्या अपमान अपमान करणें
समजांतून उठवून लावणें
समजाच्या बाहेर काढणें.

Related Words

पत्रावळ   भरली पत्रावळ ओढणें-हिसकणें   ओढणें   आंत, आंतला, आंतील, आंत पाय ओढणें   आईने ओटी भरली, पोर सासरी निघाली   हिसकणें   कांट्यावर-वरून ओढणें   डोळ्यांवर कातडें ओढणें   जीव ओढणें   आपल्या पोळीवर दाळ ओढणें   पत्रावळ तेथें द्रोण   ताटावरून ओढणें-उठविणें   पाय धरुन ओढणें   एखाद्याला गुवावरून ओढणें   गांडीवर रेघ ओढणें   सूर-सूर ओढणें   घराचा वासा ओढणें   उष्टी पत्रावळ   खुंट्याच्या जोरानें दावे ओढणें-उड्या मारणें   फरफर-फरफर ओढणें   काळानें ओढणें-बोलावणें   पत्रावळ साधणें   मृत्यु-मरणकाळ-ओढणें   गुवावरून ओढणें   कर्ज ओढणें   खोर्‍याने पैसा ओढणें   (वर) माती ओढणें   बाकी-बाकी ओढणें   प्रजेला अहंता भरली, राजाला चिंता जडली   उष्टी पत्रावळ-ळी   बंड झालें मुलखीं, राजाला भरली धडकी   पोटाची पत्रावळ आणि पाठींचें पडवळ   हौसेनें केला पति, त्याला भरली रगतपिती   शेंडी झाडली पत्रावळ वाढली   भरली माझी डिचकोली, फाटली माझी चिंधकोली, असा माझा गोहो, नीत वर जावो   भरली मूठ सव्वा लाखाची   फुकट कृपेची सावली, जो न भरली पोटाची खळी   पापाची पायली, भरली कीं लवंडली   घातला कणा मोडत नाहीं, भरली घागर डुचमळत नाही   आयत्या पिठावर रेघा ओढणें or गुटका मारणें   पावडयावरी पैसे ओढणें   स्वतःच्या पोळीवर तूप ओढणें   पुस्तकांवरुन ओढणें   कड ओढणें   जंत्रांतून ओढणें   वस्त्र कांटयावर घालणें-घालून ओढणें   आंख ओढणें   फाबडयावर-फावडयानें पैसा ओढणें   आयत्या पिठावर रेघा ओढणें-गुटका मारणें   फट्टा ओढणें-घालणें-पाडणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP