Dictionaries | References

भरली माझी डिचकोली, फाटली माझी चिंधकोली, असा माझा गोहो, नीत वर जावो

गरीबींतच समाधान मानणारी पतिनिष्ठ स्त्री म्हणते.

Related Words

मला कोण वानवे, माझी मीच वानवे   वर येणें   भरली माझी डिचकोली, फाटली माझी चिंधकोली, असा माझा गोहो, नीत वर जावो   माझा   आईने ओटी भरली, पोर सासरी निघाली   चोर तर चोर आणि वर शिरजोर   खोटा तो खोटा आणि वर फुकाचा ताठा   वर पाहणें   माझेंच नाक वर   (वर) पाय येणें   भरली पत्रावळ ओढणें-हिसकणें   असा कुणबी हाट्या, वाटेवर लावी कांट्या   वोरेतु-वोरेतु बेडिक्की जावो, वोक्कल बेडिक्की जावो, बडी भटटा दुड्डु हत्तारी उड्डेयी   बायको माझी गुळाची भेली, म्हातारी मेली तर पीडा गेली   डोळ्यांना नाहीं असूं, मेली माझी सासू   बिब्बा-(वर) बिबा घालणें-फासणें   तुझें घर जळो दे, माझी वांगी भाजूंदे   टाळ गेला, मांदळ गेला माझा धेंडा नाचूं द्या   आऊचा काऊ, तो ह्मणे माझा मावसभाऊ   सगळे गलबतांत अर्धी सुपारी माझी   बया-बया माझी रोडवली आणि थुंक्यानें गिडबिडली   भरंवशाची मोट आणि पहा माझी वाट   (वर) माती ओढणें   वर वर मिळताः लग्न कोण करता   माकड म्हणतें माझी गांड लाल   वरवर माया, उपाशी नीज (माझी) बया   मी माझी राणी नि वेटकुळीबाणी, हातपाय ताणी   उरावरचा गोहो   घातला कणा मोडत नाहीं, भरली घागर डुचमळत नाही   असा लेक (मुलगा) दाणा तर घरोघर (माझ्या) सुना   रामोशी-रामोशाची जात, खालीं सागोती वर भात   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   काखा वर करणें   वार्‍या वर वरात, भुसावर चिठठी   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   आधींच सोन्याचे, त्यांत (वर) जडाबाचें   तट्टू माझा रतनघोस, मागें चाले कोसकोस   तूं कर वटवट-कटकट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   (वर) तलवार धरणें   तुझा माझा रस गळे, तुला पाहून जीव जळे   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   जिथपर्यंत-पावेतों-वर   कुठपर्यंत पावेतों-वर   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   पाण्यांत म्हैस व वर मोल   आपण दोघे भाऊभाऊ, माझा कोंडा तुझे पोहे एके ठिकाणी ठेऊं आणि फुंकून फुंकून खाऊ   तुझा मंत्र नोहे बरा, माझा बैल चुके मोर्‍हा   देश गेला, परदेश गेला. शीक माझी कहाणी.(water) वाटर म्हणतां प्राण गेला, खाटखालीं पाणी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP