Dictionaries | References

भांडयाला भांडें लागेलच लागेल

एका घरांत असणारें किंवा शेजारी शेजारी यांमध्यें एखादे वेळीं तंटाभांडण व्हावयाचेंच, त्याला महत्व देऊं नये.

Related Words

भांडें   भरणें-भरताचें भांडें   भरताचें भांडें   अल्प मनुष्य कोपे, लहान भांडें लौकर तापे   भांडयाला भांडें लागेलच लागेल   काच - काचेचें भांडें   भांडयाला भांडें लागावयाचेंच   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   भांडें फुटणें   भांडयास भांडें लागणें   भांडें खरवडणें   ताकाला जाऊन भांडें-गाडगे लपविणें   कांचेचें भांडें   भांडें-भांडें बाहेर येणें   मूठ भरुन दगड मारले तर एक तरी लागेल   बारभाईची खेती, काय लागेल हातीं   भांडें पाणी   भांडयास भांडें लागलें कीं आवाज व्हावयाचा   भरिताचें भांडें   निमित्ताचें भांडें or पात्र   फाटकी चोळी, फुटकें भांडें   राजाचें फुटलें भांडें त्यांतून पाणी गळतें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP