Dictionaries | References

भिकार्‍याच्या पोराक शेटां बहू


( कों.) ( अशिष्ट ) भिकार्‍याचीं लक्षणें, अंगांगें हीं दारिद्यदायीच असतात.

Related Words

भिकार्‍याच्या पोराक शेटां बहू   (गो.) उडत्या पांखरांची शेटां मोजप   पळत्या चोराचीं शेटां   मेले म्हशीस दूध बहू (फार)   दिवसोंदिवस टांचणी, बहू दिवसांची मिळवणी   (गो.) उदरा पोराक लोखंडा खेळ कित्याक   भिकार्‍याच्या पोराक कोमर्फेचें फेस्त   भिकार्‍याच्या पोराक शिरकोंडयाचे (शेळकुंडाचे) खेळ   कडव्या झाडाला फळ बहु आणि उण्या माणसाला बोल बहू   धन प्राप्तीस बहू यत्न, त्याहून कठीण तद्रक्षण   म्हातारे पोराक पोपुर्णेंच फेस्त कोणे सांगला?   चेडिये पोराक दीसा बापइ ना, राति आवइ ना   वागा पोराक दुदानें पोसल्यार मूळचो स्वभाव सोडना   एक गहू, प्रकार बहू   भिकार्‍याच्या पोराला ओकारी फार   एक लबाडीच्या योगें, बहू येती तिच्या मागें   बाज-कडब्या झाडास बहू बाज   भिकार्‍याच्या घरीं, नारायण करी चाकरी   एक गहूं, प्रकार बहू   जो आहे बहू भोळा, त्‍यावर ठकाचा डोळा   भिकार्‍याच्या घरीं भीक मागायला गेला, हागतोवरी मार खाल्ला   कडव्या झाडाला फळ बहु आणि उण्या माणसाला बोल बहू   दिवसोंदिवस टांचणी, बहू दिवसांची मिळवणी   धन प्राप्तीस बहू यत्न, त्याहून कठीण तद्रक्षण   मेले म्हशीस दूध बहू (फार)   भिकार्‍याच्या पोराक शेटां बहू   एक गहू, प्रकार बहू   एक गहूं, प्रकार बहू   एक लबाडीच्या योगें, बहू येती तिच्या मागें   जो आहे बहू भोळा, त्‍यावर ठकाचा डोळा   बाज-कडब्या झाडास बहू बाज   एक गहू, प्रकार बहू   एक गहूं, प्रकार बहू   एक लबाडीच्या योगें, बहू येती तिच्या मागें   कडव्या झाडाला फळ बहु आणि उण्या माणसाला बोल बहू   जो आहे बहू भोळा, त्‍यावर ठकाचा डोळा   दिवसोंदिवस टांचणी, बहू दिवसांची मिळवणी   धन प्राप्तीस बहू यत्न, त्याहून कठीण तद्रक्षण   पळत्या चोराचीं शेटां   बाज-कडब्या झाडास बहू बाज   मेले म्हशीस दूध बहू (फार)   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP