Dictionaries | References

भीक असून दारिद्य कां?

जर भीकच मागावयाची तर ती तुटपुंजी तरी कशास ! भिकेनें तरी मग भरपूर मिळवावें.

Related Words

भीक शीताक कावळो हांगलो   वस्तु-वस्तूची नाहीं माहिती, असून काय मूर्खाला हातीं   अवतण - अवतण टाकून भीक मागणें   येना मागूंक भीक जाल्यार गुडगुडी ओडूंक शीक   भीक मागावी आणि जरबहि दाखवावी   घालता जाल्‍यार घालगे रांडी भीक, हांव पेडणचो भिकारी   भीक असून दारिद्य कां?   गाढवीण गूळ हागती तर डोंबारीण कां भीक मागती   ओ कां ठो करतां न येणें   कुबेराला भीक मागायला लावणें   भीक मागत्या दहा (बारा) घरें   मिळणें-मिळत नाहीं भीक तर वैद्यकी शीक   भीक माग्याला बारा घरें, तेरा ओसर्‍या   हूं-हूं कीं (कां) चूं करणें-म्हणणें   अंथरायला गरम पांघरायला नरम मग निजणार्‍याला कां वाटावी शरम   भीक न घालणें   ओ कां ठो   अग अग म्हशी, मला कां (कोठें) नेशी   योजणें-योजलेलें साधेल मग दारिद्य कां बाधेल   भीक लागणें   ताकाकरितां भीक मागायची तर भांडे कां लपवावें   कां ग बाई धांवती, काल निघाली सवती   सळो कां पळो असें करणें   असून गांठीं, न खाय पुरते पोटीं   कर्ज मागतांच देतो, तो सरळ असून सुज्ञ नसतो   चांगला दिसतो वरवर, वाईट असून अंतरीं   पीक थीं भीक   पाय बरे आसल्यारि होणांक इते भीक?   म्हज्या-म्हज्या घरा बारा जोता, पुण हांव भीक मागून खातां   परदेशीं भीक बरी   भटजी, बायको कां कराना? तर भटजी म्हणतोः बाई, तुम्हीच कां व्हाना?   लक्ष्मी पुसेना शंखाला, तो भीक मागे पोटाला   आपण भीक मागतो तो दुसर्‍यास काय देतो   मडवळाघरच्या लग्नाक वस्त्राची जायना भीक   कोणी घालीना भीक तर पंतोजीपणा शीक   झकाझक or कां   भकाभक or कां   जननीभय मनीं कां मानिजे। व्याघ्र तो कीं।।   आबिल खेळूं कां तबिल खेळूं   जे कां रंजले गांजले। त्‍यासी म्‍हणे जो आपुले।।   गोड गारा असत्‍या, तर कोल्‍ह्यापासून कां राहत्‍या   नारायणीं जरी घडे अंतराय। हो कां बापमाय, त्यजावीं तीं॥   पाण्यांत काठी मारली तर कां दोन जागा होईल? पाण्यांत काठी मारली तर दोन होत नाहींत   ब्रम्ह्याच्या गांठी, मग कां कपाळाला आंठी   राव पाहावा कां देव पाहावा   कल्‍पवृक्षाखाली बसून झोळीला गांठी कां द्याव्या?   खाववेना तर खाववेना, लोटून कां देववेना   कोणाचे कोण, तुम्‍हास कां उठाठेव   माकडाला दिला मेवा, खाऊं कां ठेवूं   शेणीस जाऊं कां सशास जाऊं?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP