Dictionaries | References

भीक मागत्या दहा (बारा) घरें

भीक मागणार्‍याला एकानें नाहीं म्हणून सांगितलें तरी त्याबद्दल पर्वा वाटण्याचें कारण नाहीं. त्यास एका ठिकाणीं मिळालें नाहींतर दुसर्‍या ठिकाणीं मिळेल. त्यास सर्व गांव मोकळाच असतो तेव्हां तो सामान्यतः बेपर्वाच असतो.

Related Words

बारा बलुतीं   मागत्यास दहा घरें   भीक शीताक कावळो हांगलो   बारा मुलगे   बारा राशी   दहा (दस) गेले, पांच उरले   भीक मागत्या दहा (बारा) घरें   नका सोडूं गंडा पोरें, बांधा घरें माडय सोपारें   बारा वाजणें   म्हज्या-म्हज्या घरा बारा जोता, पुण हांव भीक मागून खातां   ज्‍याका आसा बारा हजार माड, ताका आसा तॅरा हजार रीण   येना मागूंक भीक जाल्यार गुडगुडी ओडूंक शीक   सरसकट बारा टक्के   बारा टक्क्याचा दुष्काळ   घालता जाल्‍यार घालगे रांडी भीक, हांव पेडणचो भिकारी   भीक माग्याला बारा घरें, तेरा ओसर्‍या   मिळणें-मिळत नाहीं भीक तर वैद्यकी शीक   कुबेराला भीक मागायला लावणें   बारा पोडी बम्मणाक, तेरा पोडी बायल   तीन तेरा नव बारा (सांगणें)   भीक लागणें   पोरा,बुद्धी बारा-तेरा   बारा वाटा उधळिला जाणें-करणें   बारा भाईकी खेती, बारा भाईची खती, धुपटणा लागे हाती   मूर्ख लोक भांडती, वकील घरें बांधती   दहा गोष्टी ऐकाव्या, एक खरी निवडाची   बारा वर्षै पुरलीं   पाय बरे आसल्यारि होणांक इते भीक?   पीक थीं भीक   बारा कोसावर नणंद वसे, तिच्या वासानें दहीं दूध नासे   भगलाच्या घरीं बारा औतं, पाहायला गेलं तर एकही नव्हतं   बारा भाई   एका लग्नाक बारा विघ्नें   चतुराला चिंता फार, मूर्खा नाहीं लाज, सब घोडे बारा टक्‍के, पोट भरले नाही काज   बारा वर्षै तप केलें, गुवाशीं पारणें फेडलें   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   बारा बोडयाचा   बारा गांव उजाड, आणि फिरतो उनाड   लक्ष्मी पुसेना शंखाला, तो भीक मागे पोटाला   भीक असून दारिद्य कां?   आपलें घर बारा कोसांवरून दिसतें   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   बारा कोसांवर नणद वसे, तिच्या वासानें दहींदूध नामे   बारा बलुते   आपणाच्या पायाक बारा पोंती, दुसर्‍यांच्या किती?   परदेशीं भीक बरी   मडवळाघरच्या लग्नाक वस्त्राची जायना भीक   अडक्याची (सव्वा रुपयाची) भवानी, बारा (सोळा) रुपयांचा गोंधळ   आपण भीक मागतो तो दुसर्‍यास काय देतो   बारा गांवची मोकाशी, घरीं बायको उपाशी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP