Dictionaries | References

भीक माग्याला बारा घरें, तेरा ओसर्‍या

भीक मागणार्‍याला एकानें नाहीं म्हणून सांगितलें तरी त्याबद्दल पर्वा वाटण्याचें कारण नाहीं. त्यास एका ठिकाणीं मिळालें नाहींतर दुसर्‍या ठिकाणीं मिळेल. त्यास सर्व गांव मोकळाच असतो तेव्हां तो सामान्यतः बेपर्वाच असतो.

Related Words

बारा बलुतीं   ज्‍याका आसा बारा हजार माड, ताका आसा तॅरा हजार रीण   तेरा   मागत्यास दहा घरें   भीक माग्याला बारा घरें, तेरा ओसर्‍या   भीक शीताक कावळो हांगलो   बारा मुलगे   बारा राशी   नका सोडूं गंडा पोरें, बांधा घरें माडय सोपारें   म्हज्या-म्हज्या घरा बारा जोता, पुण हांव भीक मागून खातां   बारा वाजणें   बारा पोडी बम्मणाक, तेरा पोडी बायल   येना मागूंक भीक जाल्यार गुडगुडी ओडूंक शीक   सरसकट बारा टक्के   घालता जाल्‍यार घालगे रांडी भीक, हांव पेडणचो भिकारी   आडची तेरा   बारा टक्क्याचा दुष्काळ   तीन तेरा नव बारा (सांगणें)   भीक मागत्या दहा (बारा) घरें   पोरा,बुद्धी बारा-तेरा   मिळणें-मिळत नाहीं भीक तर वैद्यकी शीक   कुबेराला भीक मागायला लावणें   भीक लागणें   बारा भाईकी खेती, बारा भाईची खती, धुपटणा लागे हाती   बारा वाटा उधळिला जाणें-करणें   मूर्ख लोक भांडती, वकील घरें बांधती   परस्पर पावणे तेरा   लक्ष्मी पुसेना शंखाला, तो भीक मागे पोटाला   भीक असून दारिद्य कां?   मडवळाघरच्या लग्नाक वस्त्राची जायना भीक   पाय बरे आसल्यारि होणांक इते भीक?   पीक थीं भीक   परदेशीं भीक बरी   आपण भीक मागतो तो दुसर्‍यास काय देतो   अडक्याची (सव्वा रुपयाची) भवानी, बारा (सोळा) रुपयांचा गोंधळ   आपणाच्या पायाक बारा पोंती, दुसर्‍यांच्या किती?   बारा भाई   एका लग्नाक बारा विघ्नें   बारा कोसावर नणंद वसे, तिच्या वासानें दहीं दूध नासे   भगलाच्या घरीं बारा औतं, पाहायला गेलं तर एकही नव्हतं   चतुराला चिंता फार, मूर्खा नाहीं लाज, सब घोडे बारा टक्‍के, पोट भरले नाही काज   आपलें घर बारा कोसांवरून दिसतें   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   बारा कोसांवर नणद वसे, तिच्या वासानें दहींदूध नामे   बारा वर्षै पुरलीं   बारा वर्षै तप केलें, गुवाशीं पारणें फेडलें   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   बारा बलुते   बारा गांव उजाड, आणि फिरतो उनाड   बारा बोडयाचा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP