Dictionaries | References

मऊ मेणाहूनि आम्ही विष्णुदास, कठीण वज्रास भेदूं ऐसे॥

तुगा ( जोग.). आम्ही विष्णुदास मेणाहिपेक्षां मऊ आहोंत. आणि इंद्राच्या हातांतील वज्र फोडून टाकण्याइतके कठीणहि आहोंत. साधु प्रसंगीं फार सौम्यता दाखवितात परंतु कठीण वेळ आली असतां ते जास्त वज्रापेक्षांहि काठिण्य धारण करतात.

Related Words

मऊ   आम्ही   मऊ मेणाहूनि आम्ही विष्णुदास, कठीण वज्रास भेदूं ऐसे॥   कठीण   लोण्यापेक्षां मऊ   मिळवायचें सोपें, पण जिरवायचें-सांभाळा-वयाचें कठीण   स्वबालक-स्वबालकाचें पोषण, नाहीं वाटत कठीण   तुम्‍ही आम्‍ही एक पण कंठाळीस हात लावूं नका   जमीन मऊ लागली म्‍हणून कोपराने खणणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   लोखंड उज्याशिवाय मऊ जायना   हांव-हांव खाता तां निबार दादा खातां तां मऊ   सगळया भितर हुंबरघाट कठीण   अवघें सोपें उद्योगानें, सर्व कठीण आळसानें   दोन दिवे विकत घ्यावयास सोपे, पण एक जळत ठेवणें कठीण   मुंगीची रीघ होणें कठीण   कणिक मऊ होणें   हाडाचा खंबीर-कणखर-कठीण   गोड करून खावें, मऊ करून निजावें   घरदार माधूचें, आम्‍ही खंय निंदूचें   सगळे वेळ सोपे दोनपारची वेळ कठीण   विजय-विजयाला धनी आम्ही, पराजयाला कारण तुम्ही   मगरी मगरी, तुझी पाठ मऊ   आम्ही केवळ दिखाल बाहुलीं, फुंकरानें उभीं रहाणार व फुंकरानें पडणार   पोकळ लागलें (मऊ सांपडले) म्हणून कोपरानें खणूं नये   धन प्राप्तीस बहू यत्न, त्याहून कठीण तद्रक्षण   आम्ही खावें, आम्ही प्यावें, जमाखर्च तुमच्या नांवें   आम्ही तुम्ही एक व कंठाळीला मेख   गादी लागे मऊ मऊ आणि ढेकूण करिती चाऊ चाऊ   विष्णुदास   पढीयंते दूरौनि दिसेः ऐसे सामर्थ्य मनातें असेः   आपले पंख चांगले, ऐसे म्हणती कावळे   मऊ पायांचा   आम्ही तुम्ही भाऊ भाऊ, आमचा कोंडा तुमचे पोहे मिळून मिसळून फुंकून खाऊं   सर्व सोंगात पैशाचें सोंग कठीण   मऊ भात   अपात्र - अपात्रीं आदर मान टिकतांना कठीण   सर्व सोपें उद्योगानें आणि कठीण आळसानें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ भाऊ, तुमचे आमचें आम्‍हीच खाऊं   लोण्याहून मऊ असली तरी सासू आणि जखिण असली तरी आई   माशानें गिळलेलें मोतीं मिळणें कठीण   बायकोचा भाऊ नि लोण्याहून (अंडापेक्षांहून) मऊ   उद्योगानें सर्व सोपें, आळसानें सर्व कठीण   मऊ किंवा नरम लागले म्‍हणून कोपराने खणणें   प्राणापेक्षां कठीण   तुम्‍ही तुमच्या भरांत, आम्‍ही तुमच्या केरांत   मऊ पाहिलें कीं कोपरानें खणलेंच   आम्ही आलो सळा सळा, मामंजी तुम्ही पळा पळा   उड्या बरा पण पड्या कठीण   जन्मकाळ, मध्यान्हकाळ आणि अंतकाळ हे तीन काळ फार कठीण आहेत   अंतकाळ बरा, पण माध्यान्हकाळ मोठा कठिण आहे, अंतकाळापेक्षां माध्यान्हकाळ कठीण   उड्या बरा पण पड्या कठीण   उद्योगानें सर्व सोपें, आळसानें सर्व कठीण   कठीण   कणिक मऊ होणें   घोरपडी बया ! तुझी पाठण मऊ   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   दगडापेक्षां वीटं मऊ   दैन्य सांगण्याला सोपें, भोगण्याला कठीण   द्रव्य आणि समाधान उभयतां राहतां कठीण   दोघांचे वैरपण, मिटवितां कठीण   प्राणापेक्षां कठीण   पाठ मऊ करणें   मऊ   मडकें-मडक्या तोंडाक इ लोकां तोंड धांपचें कठीण   मिळवायचें सोपें, पण जिरवायचें-सांभाळा-वयाचें कठीण   विष्णुदास   सुकुमार सऊ, घोरपडीइतका मऊ   सुकूमार सऊ, घोरपडी इतकी मऊ   सगळया भितर हुंबरघाट कठीण   सगळे वेळ सोपे दोनपारची वेळ कठीण   सुसर-सुसरबाई ! तुझीच पाठ मऊ   सुस्वरीबाई ! तुझी पाठ किती मऊ   हांव-हांव खाता तां निबार दादा खातां तां मऊ   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP