Dictionaries | References

मतिर (मंत्र) थोडा, फुका जास्त (गो.)


वरप्रमाणेंच.

Related Words

मंत्र   थोडा   पदं कळनातिलो भागवत न्हयिं, मंत्र येनशिल्लो भटु न्हयिं   शिवपंचाक्षरी मंत्र   द्वादशाक्षरी मंत्र   (गो.) करणें थोडे उलवणें चड   अष्टाक्षरी मंत्र   लेखणीबहादरापेक्षां हातबहादर जास्त   कमी आले जास्‍त गेलें   कांरे भाता थोडा, तर कोंड्यांनी घातला वेढा   कानांत-कानामध्ये मंत्र सांगणें-फुंकणें   मंत्र-मंत्र करणें   घरापेक्षां अंगणाचीच मिजास जास्‍त   नाम बडा, दरसन थोडा   मंत्र थोडा फुंकर जास्त   (गो.) उडत्या पांखरांची शेटां मोजप   फुका   शिमग्याचा मंत्र   धन्याचा डोळा चाकराचे हातापेक्षां जास्त काम करितों   चांगले कर्मानें थोडा पैका, कुमार्गी बहु देखा   इच्छा आवरी, खर्च थोडा करी   (गो.) कानां भिडॅल घाल   कोलो उशेलांत पडलो (गो.)   (गो.) उष्ट्या हातान् कावळो हाबडप   आत्मस्तुतीचा बांका नको फुंकूं फुका   बारा अक्षरी मंत्र   जेथें धनिकाचा सत्‍कार, तेथें सुजनाचा थोडा आदर   बत्तीस-बत्तीस अक्षरी मंत्र   हातांत असलेल्या एक पक्षाची किंमत झुडपांत असलेल्या दोन पक्षांपेक्षां जास्त आहे   देना थोडा, दिलासा बहुत   वकूफ-वकूफ थोडा व दिमाख बडा   मंत्र घालणें   वाहत्या घोडयावर दोन गोणी जास्त   कांदा कापायला बकर्‍याच्या वेळचा मंत्र कशाला   मोठा घोडा, मस्तीवान थोडा   जिकडे पुढा, तिकडे मुलुख थोडा   जास्त or स्ती   तुझा मंत्र नोहे बरा, माझा बैल चुके मोर्‍हा   आदाय थोडा (आद्यापेक्षां) खर्च मोठा, मग लाथांस काय तोटा   जास्त-स्ती   (गो.) तीळु खावुनु व्रत भ्रष्‍ट   (गो.) तवो तापिल्‍या वेळारि रोटि भाजून घेवंका   गो III.   कट्टें नातिल्‍या भुतानें भोवंतचि आसचें (गो.)   सुपांतले हंसतात, आधणांतले तपेल्यांतले रडतात-(गो.) सुपांतले हांसतात, ओल्लेंतले रटटात   बायलबोलो (गो.)   खेंकट्यास मेकटें महादेवा, उठ गो नकट्या लाव दिवा   (गो.) डोंगर विलो अनि उंदीर जालो   गो VII.   (गो.) उंदीर हागतलो किते नी शेणो थापतालो किते   पंचाक्षरीं मंत्र   शिमग्याचा मंत्र   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP