Dictionaries | References

मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें

राग अनावर झाला म्हणजे माणूस स्वतःचेच मणगट चावतो. संतापाचा अतिरेक होणें
दांत ओठ खाणें. निराश होऊन जळफळत बसणें. ‘ हें वर्तमान अबदुलअल्लीनें व नजीबखान यानें ऐकून, मनगटें चावून किल्ल्यावर हल्ला करावा म्हणोन फौज सिद्ध केली. ’ -भाब ३०. ‘ भर दरबारांत आपली अवज्ञा झालेली पाहून तो मानी राजा मनगटें चावील. ’ -उग्र ३.४.

Related Words

मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   नांव न घेणें   कान पिळून घेणें   उपरवांयां अंबट घेणें   पाऊल मागें न देणें   गुण घेणें-देणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   गांडीवर घाव घेणें   मनगट चावून घेणें   वार घेणें   बाकी न ठेवणें   चुना पानाला न लागणें   भवति न भवति   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   घण घेणें   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   बगाड-बगाड घेणें-लावणें   जपमाळ घेणें   गट करणें   चिवून चावून   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   वेंगाटीत घेणें-धरणें   पंगतीस घेणें   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   शष्प देणें न् शष्प घेणें   काचवा - काचवा घेणें   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   चालत्‍या मुलाला उचलून कडेवर घेणें   गट-कन-कर-दिनी-दिशी   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   माथ्यावर चढविणें-चढवून-बसवून घेणें   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   सब छोडे मेरा रब न छोडे   विंदाण-न   बुळीद-न   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP