Dictionaries | References

मनांत असेल तर मार्ग दिसेल


आपल्या मनांतून खरोखर एखादी गोष्ट करावयाची असली म्हणजे ती कशी पार पाडावी हें लक्षांत येतें. Where there is a will there is a way या म्हणीचा पर्याय.

Related Words

राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   मनांत आसल्यार सोपनांत दिसता   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   मुलाला जपलें तर म्हातारें होईल   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   बुडांत नाहीं तर वर कोठून येणार?   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   काळी पिकली तर पांढरी वांचली   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   अधेल्याच्या मनांत आदितवार   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   कशी मागावी भीक, तर तंबाकू खायला शीक   बोतर-बोतरार इतलें तर कापडार कितलें   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   आज मला, तर उद्या तुला   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   गांडीत बोट घालूं नये, घातले तर हुंगूं नये, हुंगले तर सांगूं नये, सांगितले तर तेथे राहूं नये   धन असे पाताळीं, तर तेज दिसें कपाळीं   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   अंगावर पडें तर दुणें बळ चढें   आमची मती अधिक चालती, ऐसे सर्व मनांत आणिती   आटखोर आठकरी, आवडता मार्ग धरी   शेण पडलें तर माती घेऊन उठतें-उठेल   येतील वांग तर फेडतील पांग   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   शेणा थापो जमिनीर पडलो तर माती घेतल्याशिवाय उठता?   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   आडफांटा-मार्ग   आपली नुकसान कोणी केली, तर ती न उगवावी ती चांगली   उरकता मार्ग   नेसेन तर पैठणी (शालू) न नेसेन नाहीं तर नागवी बसेन   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   शेजी नांदे, कांजीं तर लाखे   शिकणें-शिकविणें-न मिळे भीक तर कांहीं तरी शीक   हयातीचा दम असला तर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP