Dictionaries | References

मनाचा सौदा, तोच खरा धंदा

आपल्या मनास योग्य वाटेल असा व्यवहार करणें हीच धंद्यांतील यशाची किल्ली आहे.

Related Words

खरा   धंदा   ठेवी स्‍वतंत्रतेचा बाणा, लोकीं तोच खरा शहाणा   आर्जवून न भुलवी, तो मित्र खरा भावी   वेळेला खाई खस्त, तोच दोस्त   फुटक्या मनाचा   मनास मानेल तो सौदा   टक्‍कोभला-खरा करणें   धंदा रोखीचा आणि वायदा दिवाळीचा   मनाचा उथळा   (मनाचा) धडा करणें   गुणवानाचा मान राखी, तोच खरा पारखी   मनाचा सौदा, तोच खरा धंदा   वचनाचा खरा धड   मन मानेल तो सौदा   हिरा ठेवितां ऐरणीं l वांचे मारितां जो घणीं तोचि मोल पावे खरा l करणीचा होय चुरा ll   कोणी अन्नाचा भुकेला, कुणी मनाचा भुकेला   शेरास सवाशेर भेटे, मनाचा संशय फिटे   साप मारावा पुरा, नाहींतर सूड घेईल खरा   ज्या गांवीं भरे दरा, तोच गांव बरा   जें देखिलें डोळां, तोच खरा निर्वाळा   दाईपण धदा होतो पण आईपण धंदा होत नाहीं   दृढभाव तोच देव   अंतः करणाचा दिलासा तोच त्याचा आरसा   सुकाळ सौदा, हगवण लावी-हगवणीस काळ   दमडीचा सौदा, येरझारा चौदा   अडक्याचा सौदा येरझारा चौदा   वेडयांचा बाजार नी पिशांचा सौदा   राजाचा त्याग, तोच प्रजेचा भोग   काम न धंदा (आणि) हरी गोविंदा   जिवाचा-मनाचा हलका   खिस्ताईचा - धंदा   घेवपत धंदा -व्यापार -व्यवहार -उद्दीम   कोणी वंदा, कोणी निंदा, आम्‍हां स्‍वहिताचा धंदा   दिसे साधेपणाचा, तो गूढ मनाचा   शंभर सवें ऐंशीचा धंदा   पहिल नवरा जनाचा न मागला नवरा मनाचा   अल्प संतोष हेंच धन, जगीं तोच एक जन   पडला काजा, तोच माझा   मनुष्यानें यत्न केला तर तोच त्याला फलदुप झाला   जशास तसें भेटे, मनाचा संशय फिटे   अतिशय शोक करणें देह मनाचा नाश होणें   बदल्याचा धंदा   ज्‍याचे खिशांत सुर्ती, तोच मंगळमूर्ती   जो जन्म देतो, तोच भाकर देतो   मनाचा धडा, हाच यशाचा घडा   लटिकयाचें आंवतणें जेविलिया साच। कायत्या विश्र्वास तोचि खरा॥   मोठया मोठयाचा मार्ग बरा, तोच करावा साजरा   ऐट बादशहाची, धंदा भडबुंज्याचा   वाफ धरी वेळीं, हंसे तोच खळीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP