Dictionaries | References

मनीं मांडे खाणें, ते कोरडेच कां खावे?

जर केवळ मनानें कल्पनाच करावयाची तर ती अर्धवट किंवा दारिद्याची कशाला ?

Related Words

फोलणें-फोलून फोलून खाणें   कुंथून कुंथून केळी खाणें   माल-माल खाणें   फार खाणें व मरणाचे दारीं बसणें   दम खाणें   एकाच जिभेने साखर खाणें किंवा विष्टा खाणें   धैर्य धरुन श्रम घेती, ते पर्वतादीक उलटती   नामे शाहा कमा खावे, नामे चोर मारा जावे   टप्पा खाणें   मनीं जाण होणें   असेल ते विटवा (लोटवा), नसेल ते भेटवा   एकाच जिभेनें साखर किंवा गू खाणें   जे जाती देवा, ते सगळे नव्हेत बोवा   पेढयाचें खाणें   तुपांतली माशी पिळून खाणारा-खाणें   दचक खाणें   अग अग म्हशी, मला कां (कोठें) नेशी   आरोग्य ते तरुणपण, अमृण ते धनीकपण   पस्त खाणें   आपली चंदी वाढवून खाणें   दुग्धें न्हाणिला वायस, तरी कां होईल राजहंस   भूसके लड्डू खावेसो पस्तावेगा, न खावे सोबी पस्तावेगा   शहाण्याचे खावे जोडे पण मूर्खाचे खाऊं नये पेढे   ध्यानीं तें मनीं   मांडे केले, हात झाडले   मुकें जेवावें नी मनीं समजावें   मनात मांडे खाणे   दुर्व्यसनी असतो, तो मनीं स्वस्थ नसतो   ऊंस गोड कां संग (सांगात) गोड   अन्न पाठीवर ठेवणें त्यापेक्षां बरवें खाणें   कडकडा दात खाणें   भटजी, बायको कां कराना? तर भटजी म्हणतोः बाई, तुम्हीच कां व्हाना?   आलस्य शरीर घटवितें, मनासही ते खातें   कुस्ती खाणें   तकतक-कां   उपकारी सांगेल ते खरे मानणें   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   ज्‍या सोन्यानें कान तुटतो ते कशाला   जे जाय जावा, ते पाछा नहि आवा   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   करटें खाणें   अक्कल बडी कां लक्ष्मी (म्हैस) बडी   आपल्या हाती जे करवे, ते ईश्र्वरी न हवालावें   आबिल खेळूं कां तबिल खेळूं   आसोड्या घुऊं कां पासोड्या धुऊं   पुढें वाढून आलेलें खाणें   एखादें संकट पाहिल्यानंतर ते अर्धें टाळण्यासारखें आहे   पळी असतां हात कां पोळवावा?   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   चालत्‍या गाड्याला अडखळणें कां   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP