Dictionaries | References

मला कुंकू लावा (मला झंवा), नी सवाशीण म्हणा


सौभाग्य मिळविण्याकरितां दुसर्‍याच्या गळीं पडणें
मोठेपणासाठीं अब्रुहि गमावणें.

Related Words

कुंकू   मला कोण वानवे, माझी मीच वानवे   अवकाश - अवकाश नाहीं मला, निमित्त हें सांगण्याला   पुठ्ठ्याला शेण चोपडून मला कोठीचा बैल म्हणा   हमेणी or नी   मला न तुला, घाल कुत्र्याला   अग अग म्हशी, मला कां (कोठें) नेशी   आज मला, तर उद्या तुला   गांवढ्या गांवांत गाढवी सवाशीण   अहो बाई मला न्हाऊ घाला आणि माझ्या विहिणीला चोथाळून काढा   मला   तूं आलीस नटत, पण मला नाहीं बरें वाटत   शेजारीण-शेजारणी बाई तुला न् मला शिंदळ म्हणतात   माझें घ्या आणि मला पंचांत-पांचांत न्या   मला नाहीं, तुला साजेना   पायलीभर वरी घ्या आणि पाटलीण म्हणा   आई आई बाबा आले, आले तुला खेळवायला अन् मला लोळवायला   करी मला, होई तुला   गांडीक ना गांडेपोतें, नी कौतुकाने व्हाकोल हाडली खातली कितें?   कुंकू संरक्षणें-संरक्षण करणें   झाडें लावा, बागा मुलांनातवां ठेवा   पोटाला कुंकू लावणें   नागवी सवाशीण भेटणें   रांडबिंड म्हणा पण पोटभर वाढा   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   हमिणी-नी   धरलें तर चावतें नी सोडलें तर अंगावर येतें   सूनमुख बघून झाली गार, नी पुढें फजितीस नाहीं पार   आपण मेले आणि (नी) जग बुडाले   लेखणी-नी-ण   जिभलेन केले नी फाटलेचेर आयले   न खादी नार नी पायलीचा आहार   टाकलें पटकूर, नी निजलें बटकूर   घाटार घोडे नी गोव्यांत व्होडे   लग्नय ना नी फोंतूय ना   नवरा बायकोंचे भांडण नी मिटवला आं   बेईमान-नी   बोकडेची नी मारेकर्‍याची दोस्तीशी   डिगदाणी or नी   सोंगसंपादणी-नी   बोहिणी-नी   भरती नंतर सुकती नी सुकती नंतर भरती   एकाच लेंडाचे तुकडे, एक परमाळतलो नी एक घाणतलो   फाल्गुना or नी   रेडेपाडे झगडतात नी झाडांपेडांर काळ   कफणी-नी   भाविणीच्या माथ्यांत खोवली कळी, नी भावीण नाचते सगळी माळी   मडकई-मडकैक आखाडे नी कुंडईक बखेडे   (गो.) उंदीर हागतलो किते नी शेणो थापतालो किते   दमडीचें तेल. सारी रात्र दिवा, उरलें सुरलें माझ्या झुलपाला लावा   एकवचन-नी   कामिना-नी   बतासफेणी or नी   बोहणी or नी   बोहिणी-नी   मी तुम्हांला काजी म्हणतों, तुम्ही मला हाजी म्हणा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP