Dictionaries | References

महमद पर्वत न्याय

 पु. पर्वत जर महमदाकडे ' येत नसेल त महमदानेंच पर्वताकडे गेलें पाहिजे . दुसरी व्यक्ति जर आपणाकडे येणें अशक्य असेल तर आपणच तिच्याकडे जाऊन आपलें कार्य करून घेतलें पाहिजे .' - के १२ . ४ . १९१८ .

Related Words

न्याय   पर्वत   सप्त कुलाचल-पर्वत   न्याय सांगणें   पत्य लहान मोठा तसा न्याय खराखोटा   कायदे बहूत, न्याय थोडक्‍यांत   न्याय करतलो जाल्यार फोण्या वचुंक नाका   फिरंगी न्याय   न्याय व अधिकार हे बरोबर जातात   काग - कागटाळी न्याय   उफराटा न्याय, गालगुंडे खाय   पापाचे पर्वत   दुःखाचे डोंगर, पर्वत   नीरक्षीर न्याय   न्याय नाहीं गांवाला, चोर दंडी सावाला   महमद पर्वत न्याय   फिरंगी न्याय घरार पडप   बीज-बीजांकुर न्याय   जिकडे बळ, तिकडे न्याय   उफराटा न्याय   राई-राईचा डोंगर-पर्वत करणें   शुक-शुकनलिका न्याय   कूपयंत्रघटिका न्याय   वीचि-वीचितरंग न्याय   सिंहावलोकन (न्याय)   चंद्रचकोर न्याय   चिंतेच्या दगडावर दुःखाचा पर्वत कोसळला   भयर पर्वत, भितर खर्वत   अल्प न्याय करतो, तो मोठा सोडून देतो   अहिनकुल न्याय   दुसर्‍याचा न्याय करतो, आपला कोणी पाहत नसतो   अति दुर्लघ्य पर्वत   नारद-पर्वत   साबार उदेतेक गेल्ल्यार पर्वत आस   यशाचे पर्वत झाले   राईचा पर्वत केला, संतोष झाला मूर्खाला   अरुंधती - अरुंधतीदर्शन न्याय   काकाक्षि-गोलक न्याय   काकतालीय न्याय   अविचारें न्याय करी, पश्र्चात्ताप पावे तरी   रवि कुक्कुट न्याय   सूची-सूचीकटाह न्याय   आपल्या टोंगळ्यांशीं आधीं न्याय तोडावा, मग दुसर्‍याच्या   आपण करावे अन्याय, देवा घरी न्याय   साव-साव केला चोराला, न्याय नाहीं गांवाला   झाल्‍यावर न्याय, मग बाद सांगणें तें काय   राजा बोलेल तो न्याय   अशोकवनिका न्याय   हंस-हंसक्षीर न्याय-विवेक   अरण्यरोदन न्याय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP