Dictionaries | References

माझी जागा म्हणणारास पृथ्वी हासते


आजपर्यंत एकाच भूमीचा अनेकांनीं उपभोग घेतलेला असतो व सध्याचा मालकहि फार दिवस राहावयाचा नसतो. तो मेल्यावर दुसरा कोणीतरी तिचा मालक व्हावयाचा असतो. याप्रमाणें जमीनीची मालकी ही तात्पुरती असली तरी प्रत्येक मालक तिला आपली म्हणतच असतो ही गोष्ट हास्यास्पद होय. मनुष्याच्या ठिकाणीं ममत्व फार असतें.

Related Words

जागा   पृथ्वी   मला कोण वानवे, माझी मीच वानवे   जागा घेणें   सीता, मंदोदरी, तारा, त्यांत माझी भागाबाई-साळू सारा-धरा   नाहीं नाहीं म्हणती, खालीं जागा झाडिती   राजा भिकारी माझी टोपी घेतली-नेली, राजा भ्याला माझी टोपी दिली   नांव महीपती, तिळभर जागा नाहीं हातीं   माझी जागा म्हणणारास पृथ्वी हासते   कटीची जागा   धनी झाला जागा, चोर आला रागा   सारें ठेवायास जागा मिळतें पण मुलगी ठेवायास जागा मिळत नाहीं   घरचा झाला जागा आणि चोर आला रागा   टोणग्‍याचे कानीं वाजविली किनरी, तो म्‍हणे माझी ट्रोंयच बरी   उपकाराची भागूबाई, बोट ठेवायला जागा नाहीं   कनक आणि कांता ठेवण्यास विश्र्वासाची जागा मिळत नाही   अंधळ्या मनीं आयतवार (सोमवार) बहिरा (किंवा पांगळा) म्हणतो माझी बायको गर्भार   तीन पोट भरण्याच्या जागा   काळीज दो जागा होणें   हालविणें-हालवून जागा करणें   पृथ्वी उलथीपालथी करणें   पान ना फूल आणि कमळी माझी सून   माझी मुलगी शिंगी, तिच्यावर माझी जिंदगी   नाजूक जागा   स्वप्न पाहून जागा होणें   भरली माझी डिचकोली, फाटली माझी चिंधकोली, असा माझा गोहो, नीत वर जावो   पाण्यांत काठी मारली तर कां दोन जागा होईल? पाण्यांत काठी मारली तर दोन होत नाहींत   वरवर माया, उपाशी नीज (माझी) बया   मी माझी राणी नि वेटकुळीबाणी, हातपाय ताणी   भले भले गेले गोते खात, झिंझुरटें म्हणे माझी काय वाट?   माझी पोर, गुणाची थोर   आई माझी डोंबाळी आणि अवसे पुनवे ओंबाळी   सात शिदोरी खाई तरी माय म्हणे माझी गोपी रोडेली   माझी बाई गुणाची, पायलीभर चुनाची   पायथ्याशीं गर्दी असली तरी शिखरावर भरपूर जागा असते   नाकाला नाहीं जागा, नांव चंद्रभागा   सगळे गलबतांत अर्धी सुपारी माझी   तुझें घर जळो दे, माझी वांगी भाजूंदे   बायको माझी गुळाची भेली, म्हातारी मेली तर पीडा गेली   डोळ्यांना नाहीं असूं, मेली माझी सासू   माकड म्हणतें माझी गांड लाल   भरंवशाची मोट आणि पहा माझी वाट   एक भय दोन जागा असतें   बया-बया माझी रोडवली आणि थुंक्यानें गिडबिडली   माझी बाळी साधी भोळी, तिला लागे नित्य दिवाळी   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   राम भला रावण भला, जागा आपल्या हिताला   मी मारीत नाहीं, माझी काठी मारते   माझी आहे रांडली थुंक्यानें गांड गिरबिडली   देश गेला, परदेश गेला. शीक माझी कहाणी.(water) वाटर म्हणतां प्राण गेला, खाटखालीं पाणी   स्वप्न पाहून जागा होणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP