Dictionaries | References

माझेंच नाक वर


कुस्तींत खालीं ( उताणा ) पडलेल्या माणसाचें नाक साहजिकच वर असणार. या स्थितींत नाक वर असण्याची प्रौढी मिळविणें हें निर्लज्जपणाचें आहे. -हरला तरी ज्याची मुजोरी जात नाहीं अशा माणसासंबंधीं योजतात. निर्लज्ज मनुष्य.

Related Words

नाक   नाक धरणें   माझेंच नाक वर   नाक मुठींत, हरभरे ओटींत   नाक होड आशिलो सगळे आपणाक चोयतातिशें लेकता   चोर तर चोर आणि वर शिरजोर   वर येणें   नकटयापुढें नाक खाजविणें   वर पाहणें   नाक नातिल्लाकडे कस्तुरी वरप   खोटा तो खोटा आणि वर फुकाचा ताठा   नाक कापलें तर म्हणे भोंक आहे   नाक मौद्नल्य   नाक धरल्यास-दाबल्यास तोंड उघडणें   नाक दिल्ल्या नांव ना, नथ दिल्ल्या व्हडविक   कट्टें नाक बुडोवू नयॅ, बुडैल्‍या समुद्रां बुडौचे   (वर) पाय येणें   नाक चिरुन मीठ भरणें   याचकाचा हात खालीं आणि दात्याचा हात वर असतो   नाक गुंडाळणें   नाक तोडून कडोसरी खोवणें   मिरगी-मिरगी वर येणें   नाक मोडणें   नाक वाहणें   बिब्बा-(वर) बिबा घालणें-फासणें   (वर) माती ओढणें   वर वर मिळताः लग्न कोण करता   (वर) तलवार धरणें   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   आधींच सोन्याचे, त्यांत (वर) जडाबाचें   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   काखा वर करणें   वार्‍या वर वरात, भुसावर चिठठी   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   डोळे, नाक, हात चिपणें   न्हावणीचे शिंदलकेक परटिणीचें नाक   रामोशी-रामोशाची जात, खालीं सागोती वर भात   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   नाक नकटें आणि डोईला तिकटें   मुंरकुंडी-(वर) मुरकुंडी-डया पडणें   पाण्यांत म्हैस व वर मोल   कुठपर्यंत पावेतों-वर   भरली माझी डिचकोली, फाटली माझी चिंधकोली, असा माझा गोहो, नीत वर जावो   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   जिथपर्यंत-पावेतों-वर   ब0 वर येणें   आकाश वर पडणें   जो वर पाहून चालतो, तो खड्‌यात पडतो   हौसेनें केला वर, त्याला भरला दिवसां खोकला रात्रीं ज्वर !   काख - काखा वर करणें   जेथपर्यंत-पावेतों-वर   नाक   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP