Dictionaries | References

माझे हात का कोकणांत गेले?

मी काय मारावयास असमर्थ आहे? पाठभेद-माझे हात काय केळी खावयास गेले आहेत काय?

Related Words

उठा काका, तीन तुमचे आणि दोन माझे   पायापुढें दोनच हात पाहणें   देवावर हात ठेवणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   सलामीचा हात   हात ओढवणें   हात चढणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   कुठेंहि गेले तरी पळसाला पानें तीनच   घरांत सात हात वेळू फिरतो   अलीकडला - कडे - अलीकडला कुडव, पलीकडली खंडी, मामंजी गेले उफराटे गांडी   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   शीं करतली शिल्लीना आनि का करतलो कावळो ना   हात मारणें   हात (ता-तो) फळी   चौघे गेले करायला, एकटा गेला मरायला   हात कापून देणें   हातावर हात मारुन पळून जाणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात फिरणें   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   खाल्‍लें पिल्‍लें, ढुंगणाला हात पुसले   आपण माझे मायबाप आहांत   विळखा-का   का इ णी   नासलें मिरें का केजास महाग झालें?   पांडव जुनानें गेले यादव सोर्‍यानें मेले   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   करडा हात   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   घशांत हात घातला, परंतु सुका   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   हात गोड कीं हाट गोड   कपाळाला हात लावून बसणें   बुद्धिवानाचा हात लांब   मांडे केले, हात झाडले   हात पडणें   सोनेकी चेडी (चिडिया), हात लगी है   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   हात लावणें, हातभर लावणें   मापटयावर हात घेणें   दोहों हाताचे चार हात करणें, होणें   चोरीचे चौदा हात   कटास हात लावणें   पळी असतां हात कां पोळवावा?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP