Dictionaries | References

(माझ्या) अंगीं का माशा मेल्या आहेत?

आळशी मनुष्याच्या अंगावर माशा बसून मेल्या तरी त्या काढून टाकण्याचेंहि काम त्याच्याकडून होत नाहीं. परंतु जो आळशी नाहीं तो याप्रमाणें वागणार नाहीं, जो पराक्रमी अथवा काम करणारा असेल त्याला स्वस्थ बसणें किंवा कोणताहि कमीपणा पतकरणें केव्हांहि आवडणार नाहीं.

Related Words

कालनिर्णयकोश VI. - व्यक्तियों का कालनिर्णय   अंगीं पडणें   अंगीं नसणें   मेल्या म्हशीस पांच शेर दूध   (माझ्या) अंगीं का माशा मेल्या आहेत?   करी गुळाचा गणपति, माशा येऊनियां खाती   अंगीं ताठा भरणें   दांत आहेत तर चणे नाहींत आणि चणे आहेत तर दांत नाहींत   मी हांसतें दुसरीला आणि शेंबूड माझ्या नाकाला   गुळावरच्या माशा   माझे हात का कोकणांत गेले?   माशा खाणें-गिळणें   अंगीं फुटणें   अंगीं दोष लावणें   घेग घोरपडी मान, तर म्‍हणे टाक माझ्या धांवेवर   अंगीं मिरच्या लागणें,कुयले लागणे,झोंबणें   अल्ला का दिया शिरपर   कपाळाला कान चिकटले म्‍हणून कापले आहेत?   अहो बाई मला न्हाऊ घाला आणि माझ्या विहिणीला चोथाळून काढा   जित्‍या रोटी, मेल्‍या (मूठ) माती   मनगटांतील माशा मरणें   येरे माझ्या मागल्या, कांदे वांगी रांधल्या   हा-हा मी का तो मी   अंगीं असतां पराक्र, करूं नये हलकें काम   फुरक्या or का   कोंबडा नेला डोंगरा म्‍हणून का दिवस उगवत नाही?   माझ्या बा (पा) च्यानें हें होणार नाहीं   अंगीं असेल तें काम आणि पदरीं असेल तो दाम   स्वस्थपणें थोडें खाणें, तेंचि अंगीं लागणें   तुझें तें माझें, माझें तें माझ्या बापाचें!   आबुला का डाबुला   घर सान जाल्‍ले तरी मन होड आस का   माझ्या दरिद्री बहिणीला, कैसें नेऊं वैकुंठाला   आधी करावा वाचे स्वीकार, मग का करावा तिरस्कार   येरे माझ्या मागल्या, ताक कण्या चांगल्या   ओ का ठो न करतां येणें   धंटक (का)   नासलें मिरें का केजास महाग झालें?   असा लेक (मुलगा) दाणा तर घरोघर (माझ्या) सुना   श्रीमंत लोक परावलंबी, सामर्थ्य नाहीं अंगीं   देणें घेणें रोम, माझ्या कामाला झोंब   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   अरे माझ्या भूषणा, तुला कोणी पुसेना   कासविंदा का शिं दा   तूं कर माझ्या पोळ्या, मी वळतें तुझ्या शेळ्या   अंगीं पांडित्याचा थोरपणा आणि मुधाला मुळमुळपणा   ज्‍याचे जवळ अर्थ, त्‍याच्या अंगीं पुरुषार्थ   का म्हणून   बाप पाहुणा आला म्हणून रेडा का दोहायाचा   दमडीचें तेल. सारी रात्र दिवा, उरलें सुरलें माझ्या झुलपाला लावा   का   कोंकणी देव मोठे कडक आहेत   गुळावरच्या माशा   गुळावरल्‍या माशा   घोडक्या or का   चुलीमध्यें मांजरें निजलीं (व्यालीं) आहेत   जन्मकाळ, मध्यान्हकाळ आणि अंतकाळ हे तीन काळ फार कठीण आहेत   तुझ्या बारशाच्या घुगर्‍या खाल्‍ल्‍या आहेत   निसर्गाचे कायदे स्थिरस्वरुपी आहेत   फुरक्या or का   बुरखा-का   लांबलचक or का   लांबलचक-का   वचक-का   विळखा-का   श्रीमंत लोक परावलंबी, सामर्थ्य नाहीं अंगीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP