Dictionaries | References

मिरीं नासलीं तरी जोंधळ्याच्या भावानें जात नाहींत-विकत नाहींत

नासणें पहा. -V.S. २.७६.

Related Words

पैसे कांहीं झाडाला लागत नाहींत   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   मिरीं नासलीं तरी जोंधळ्याच्या भावानें जात नाहींत-विकत नाहींत   विकत घोर-पाप-पीडा-फजिती-मौन-रोग लचांड, विघ्न, श्राद्ध   नागवें नाचणार तर रंगण तरी धर   नासलीं मिरीं, जोंधळ्यांपेक्षां बरीं   नाक गेलें तरी भोकें राहिलीं आहेत असें म्हणणें   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   ज्‍याची चांगली कीर्ति, तो मेला तरी भूरवरतीं   गायीचो पाडो खंय तरी वाढो   पाजीचा झाला गाजी तरी अखेरीस पाजी तो पाजीच   बाळाला बाळ झालं तरी बाळ अजून बाळच   दगड बारा वर्षें पाण्यांत राहिला तरी कोरडाच (निघाला)   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   आपले ताक जाल्ले तरी दुसर्‍या माड्या मुळांतु (बागलांतु) पीवु नयें   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   वांकडी ना तिकडी तरी गांवाची भाकर   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   जेवण दुसर्‍या गेलें, तरी पोट आपणा मेलें   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   कुठेंहि गेले तरी पळसाला पानें तीनच   सोंवळें ओवळें आणि माया हीं सांगून येत नाहींत   अंगावरचे केंस मोजवत नाहींत   पाणबुडो बुडलो तरी सांदन विसरना   जातीला जात ओढते   हानि-हानि, लाभ, मृत्यु, हीं सांगून येत नाहींत   दुग्धें न्हाणिला वायस, तरी कां होईल राजहंस   एका म्यानांत दोन सुर्‍या राहात नाहींत   काळा कोळसा दुधें धुतला तरी फळ काय। रंग त्‍याचा काळा नच जाय।   जात कैकाड्याची, मिजास बादशहाची   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   अरे म्हटलें तरी तोंड वासतें आणि अहो म्हटलें तरी तोंड वासतें   बाप मेला आणि भावानें दावा केला   विकत श्राद्धाचीम पिंडें पाडणें   चोरीचे लक्षण जन्मभर जात नाहीं   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   नित्य चमकुवंच्या वाटेरि जाले तरी पायु आदळु फावजाता   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   स्मशानांत गेलें तरी कावळयांचा उपद्रव   सर्व रामायण सांगितलें तरी म्हणे रामाची सीता कोण   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   शिकणें-शिकविणें-न मिळे भीक तर कांहीं तरी शीक   सहा महिने नळकांडयांत घातलें तरी कुत्र्याचेम शेंपूट वांकडें तें वांकडें   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   राजाला राज्य (राज्यपद) मिळालें तरी बटकीचें बटिकपण कांहीं सुटत नाहीं   कात भागत्‌ पुण जात भागना   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP