Dictionaries | References

मिळणें-मिळत नाहीं भीक तर वैद्यकी शीक

पूर्वी वैद्यांची स्थिति भिकार्‍यापेक्षांहि वाईट असे. ते आपल्या औषधांकरितां किंवा तपासणीकरितां फी घेत नसत व लोकहि गरज सरो नि वैद्य मरो या न्यायानें त्यांस समजून कांहीं देत नसत. भीक पहा.

Related Words

मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   मलिदा मिळणें   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   जगाशीं झगडल्‍याशिवाय मनुष्‍यपण येत नाहीं   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   मोक्ष-मोक्ष मिळणें, मिळविणें   आज मला, तर उद्या तुला   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   म्हज्या-म्हज्या घरा बारा जोता, पुण हांव भीक मागून खातां   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   नाकांत नाहीं कांटा, दिमाख मोठा   जित्‍या नाहीं गोडी, मेल्‍या बंधने तोडी   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   मना एवढा ग्वाही, त्रिभुवनांत नाहीं   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   केव्हां नाहीं केव्हां   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   ज्‍यानें पाहिला नाहीं दिवा, त्‍यानें पाहिला आवा   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP