Dictionaries | References

मीच काय तो शहाणा

स्वतःलाच कायतें कळतें अशी प्रौढी मारणारा.

Related Words

आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   दानें गरिबी येईना, दैन्य चोरीनें जाईना, द्रव्यानें शहाणा होईना, अलंकारें मान मिळेना   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍यास बोडकीचा काय पाड?   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   तो   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   माझें घरीं काय तोटा, लोटा जांवयाचा गोठा   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   शहाणा नाडतो, पोहणारा बुडतो   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   बेडूक-बेडकानें चिखल खावा । काय ठावा सागर   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   हात (ता-तो) फळी   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   यज्ञ पुरोडाश कावळयास काय   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   धांवणार पडतो, पोहणार बुडतो, आणि शहाणा वकतो   कुणबी दिवाळीस शहाणा होतो   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   बडयाचें बडें, तेथें काय सुंठीचें कुडें   कशी काय खबरबात, ताटभर दहीभात   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   व्यालीच्या वेदना व्यालीस कळेत, वांझेस काय समजे   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   बाळंतिणीच्या वेदना वांझेला काय ठाऊक   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   मरणानंतर डाक्टराचा काय उपयोग?   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   रिकामी बाई काय करशी? आपलं लुगडं फाडून दंड घालशी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP